Nemocnica Trenčín

V súčasnosti má duchovná služba v nemocnici  Trenčín, ktorú poskytuje Rímskokatolícka cirkev, tri základné formy.
Prvou a najrozšírenejšou je návšteva duchovného pri lôžkach pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozhovoru, modlitby alebo udelenia sviatostí.
Druhou formou je rozdávanie svätého prijímania pacientom na oddeleniach kňazom, rehoľnými sestrami alebo laickými spolupracovníkmi.
Treťou formou duchovnej služby je slúženie svätých omší v kaplnke:

Pondelok, Streda, Piatok 6:20 hod.
Utorok 14:10 hod.
Štvrtok 15:45 hod.
Nedeľa 10:30 hod.

Pol hodinu pred začiatkom svätej omše je v kaplnke prítomný nemocničný kaplán, s ktorým je možné sa porozprávať, alebo ho požiadať o udelenie sviatostí zmierenia resp. pomazania chorých. Taktiež je možné nahlásiť chorých pacientov, ktorí si želajú návštevu pri lôžku. Návštevu pri lôžku chorého príbuzného je možné nahlásiť aj telefonicky, na čísle 0692009043.
Nemocničná kaplnka sa nachádza medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom. Keďže sa jedná o prízemnú budovu, je tu zabezpečený bezbariérový prístup. Interiér i exteriér kaplnky sú v súčasnosti v štádiu dobudovávania. Po úplnom dokončení sa počíta s tým, že bude celý deň prístupná všetkým záujemcom na osobnú reflexiu, modlitbu alebo zotrvanie v tichu počas celého dňa. V stanovených hodinách bude v kaplnke prítomný rímskokatolícky nemocničný duchovný, s ktorým sa budú môcť záujemcovia pozhovárať.

Rímskokatolícky kaplán
Ing. Mgr. Pavol Benko
Telefón: 0692009043

Zdroj:http://www.fntn.sk/duchovna-sluzba

Bohoslužby:

Po, St, Pi: 6:20
Ut: 14:10
Št: 15:45
Fatimská pobožnosť
na 1. sobotu v mesiaci 9:00-11:30
Nedeľa: 10:30