Nemocnica Trenčín

V súčasnosti má duchovná služba v nemocnici  Trenčín, ktorú poskytuje Rímskokatolícka cirkev, tri základné formy.
Prvou a najrozšírenejšou je návšteva duchovného pri lôžkach pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozhovoru, modlitby alebo udelenia sviatostí.
Druhou formou je rozdávanie svätého prijímania pacientom na oddeleniach kňazom, rehoľnými sestrami alebo laickými spolupracovníkmi.
Treťou formou duchovnej služby je slúženie svätých omší v kaplnke.

VIAC info tu: