Farské oznamy Trenčianske Biskupice (17.01. 2021) Druhá nedeľa cez rok B

Program pre tento týždeň:
Streda 20.01. 18.00 – 19.00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe

Piatok 22.01. 18.00 – 19.00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe

Nedeľa 24.01. 10.30 –11.30 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe
                        14.00 – 15.00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe

Liturgický kalendár:
Streda: Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období, rok B

• Úmysly sv. omší slúžim vo sv. omšiach tak, ako ste si ich nahlásili. Môžete si nahlásiť aj ďalšie úmysly, budú odslúžené.
• Keďže kvôli lockdownu nie je možné posväcovať príbytky, tak po ukončení lockdownu vyhlásim, kedy budem posväcovať nahlásené príbytky. No už odteraz sa môžete nahlásiť, ktorí máte záujem o posvätenie príbytku. Môžete tak urobiť telefonicky 032/6494798, 0903 982477, alebo cez email: trencianske.biskupice@nrb.sk
• Krsty, sobáše, pohreby môžete nahlásiť telefonicky alebo napísaním na farský email.
• Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V modlitbách pamätajme na tento úmysel.

Výzva nitrianskeho biskupa k modlitbe za odvrátenie pandémie „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“

Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Pokračovať v čítaní

Mimoriadny oznam + vyhlásenie o obmedzeniach od 1.1.2020

Vzhľadom na nové obmedzenia nie sú dovolené bohoslužby ani väčšie zhromaždenia ľudí. Kostoly však môžu byť otvorené v určených hodinách na súkromnú modlitbu. Preto budeme mať v nedeľu 3.1. otvorený kostol od 10.30 do 11.30 a popoludní od 14.00 do 16.00.
K Novému roku nám naši otcovia biskupi Slovenska napísali pastiersky list, ktorý nasleduje za vyhlásením o obmedzeniach.

Vyhlásenie o obmedzeniach od 1.1. 2020:
Pokračovať v čítaní

Pastiersky list od našich otcov biskupov k Novému roku .

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov. Pokračovať v čítaní

Bratom kňazom. O nariadení nesláviť bohoslužby píše hovorca KBS.

Tento článok nepatrí do spravodajstva TK KBS. Je to osobný text. Rozhodol som sa ho napísať a uverejniť v situácii, ktorá je pre nás všetkých výnimočná.
 “Je skoro polnoc. Píšem tieto riadky, lebo mi pred chvíľou telefonoval pán farár, s ktorým sa osobne nepoznám. Moje číslo našiel na internete. Veľmi sa ospravedlňoval, že volá tak neskoro. Pokračovať v čítaní