Farské oznamy Trenčianske Biskupice (28.06. 2020) Trinásta nedeľa v období cez rok.

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok  29.07. 07.30 18.30
Utorok      30.07. 18.30
Streda      01.07. 18.30
Štvrtok     02.07. 18.30
Piatok      03.07. 18.30
Sobota     04.07. 06.45 Fatimská pobožnosť 07.30
Nedeľa     05.07. 07.00 09.30

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok
Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť

• V pondelok slávime sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Večerná sv. omša o 18.30 bude zároveň poďakovanie za koniec školského roku, zaspievame pri nej TeDeum.
• V utorok o 18.30 bude sv. omšu súžiť novokňaz Martin Sedláček. Udelí nám novokňazské požehnanie
• V stredu po sv. omši adorácia do 20.30.
• Prvopiatkovy týždeň, spovedám každý deň pred sv. omšou, štvrtok piatok
• 1. hod. pred sv. omšou.
• Chorých k 1. piatku budem chodiť spovedať vo štvrtok od 8.00
• Dnes, v nedeľu opäť pokračujeme v Biblických stretnutiach. Stretneme sa o 18.00 na fare.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Sasinková, Stromová, Riznerová.

“Centrum pre rodinu pozýva do Káčka pod farskými schodami, ktoré ponúka dokonalý priestor na oddych i zábavu. Nejedná sa o štandardnú kaviareň. V malebnej záhrade takmer uprostred námestia si môžete zjesť svoj obed alebo len tak posedieť.
Interiér má prirodzenú letnú klímu (do 23C) a milým prekvapením je i to, že ak máte na niečo chuť, môžete si vybrať z ponuky za dobrovoľný príspevok.”

• Farská rada budem oslovovať mužov
• Lektori na nedeľu a sviatky aj z detí aj z dospelých