Farské oznamy Trenčianske Biskupice (25.10. 2020) 30. nedeľa v období cez rok A.

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
Preto aj v našom kostole nebudú môcť byť bohoslužby od pondelka 26.10. do 01.11.
Kostol bude otvorený na modlitbu v piatok od 17.00 do 18.30 a v sobotu od 17.00 do 18.30.
Dohodnúť sa na sv. spoveď alebo rozhovor môžete buď
– cez email: trencianske.biskupice@nrb.sk alebo sa spýtať
– telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477
Kto by chcel pristúpiť ku sv. spovedi v kostole, budem tam k dispozícií v piatok 30.10. od 17.30 do 18.30 aj v sobotu 31.10. od 17.30 do 18.30.
Všetky úmysly, ktoré ste si zapísali, budem slúžiť v súkromných sv. omšiach, tak ako sú zapísané v kalendári.
Ak by niekto chcel prispieť finančným darom, nakoľko nemáme možnosť konať zbierky v kostole, môžete prispieť na farský účet v Slovenskej sporiteľni:
SK37 0900 0000 0002 7436 2770.

Liturgický kalendár:
Streda: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Nedeľa:    Všetkých svätých, Tridsiata prvá nedeľa v období cez rok
Možnosť získania odpustkov pre duše v očistci
Vzhľadom na nové opatrenia vlády, ktoré obmedzujú vychádzanie aj v čase sviatkov všetkých svätých, apoštolská penitenciária v Ríme upravila čas získania odpustkov. V tomto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, sú presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Mimoriadny oznam

Vzhľadom na nové opatrenia, ktoré obmedzujú počet veriacich v kostoloch na 50, bude zajtra v sobotu 3.10. sv. omša u nás v Trenčianskych Biskupiciach, okrem rannej o 7.30 aj večer o 18.30 s platnosťou na nedeľu.