Farské oznamy Trenčianske Biskupice (02.08. 2020)18. nedeľa v období cez rok A.

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok     03.08.     18.30
Utorok          04.08.    18.30
Streda          05.08.    18.30
Štvrtok         06.08.    18.30 
Piatok          07.08.    18.30
Sobota         08.08.    07.30 
Nedeľa         09.08.    07.00   09.30

Liturgický kalendár:
Utorok:       Sv. Jána Máriu Vianney, kňaza, spomienka
Štvrtok:       Premenenie Pána, sviatok
Sobota:      Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Nedeľa:      Devätnásta Nedeľa v období cez rok

• V stredu po sv. omši adorácia do 19.30.
• Spovedania chorých po domoch vo štvrtok od 8.00

Centrum pre rodinu ďalej pozýva otcov a ich dcéry vo veku od 15 do 18 r. na spoločný zážitkovo-dobrodružný víkend v termíne 3. až 6. septembra 2020. Program je založený na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dcérou s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu. Viac info na www.cprtrencin.sk.”
• V pondelok 3.8. o 15.00 v Stránskom pohreb pána Knapca, otca p.farára Knapca, autobus odchádza o 13.00 od parkoviska pri cintoríne.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol v sobotu a službu upratovania prosíme ul. Legionársku.

Farské oznamy Trenčianske Biskupice (26.07. 2020) 17. nedeľa v období cez rok A.

Liturgický kalendár:                         
 
Pondelok:   Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Streda:       Sv. Marty, spomienka
Štvrtok:       bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka
Piatok:        Sv. Ignáca z Loyoly, spomienka
Nedeľa:       Osemnásta Nedeľa v období cez rok

Pokračovať v čítaní