Farské oznamy Trenčianske Biskupice (22.11. 2020) Slávnosť Krista Kráľa, 34. nedeľa v období cez rok A.

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok   23.11. 18.00
Utorok        24.11. 18.00
Streda        25.11. 18.00
Štvrtok       26.11. 07.00 
Piatok        27.11. 18.00
Sobota       28.11. 07.30,  18.00
Nedeľa       29.11. 07.00,   09.30

Liturgický kalendár:
Utorok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Streda: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Nedeľa:      Prvá adventná nedeľa, rok B
• V nedeľu 29.11. o 10.30 bude v kostole stretnutie rodičov tretiakov, ohľadom prípravy detí na 1. sv. prijímanie.
 
V sobotu by sme prosili o upratovanie ul. Biskupická

Farské oznamy Trenčianske Biskupice (8.11. 2020) 32. nedeľa v období cez rok A.

Liturgický kalendár:
Pondelok:    Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Utorok:         Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda:         Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Štvrtok:        Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa:        Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok 

Pokračovať v čítaní

Bratom kňazom. O nariadení nesláviť bohoslužby píše hovorca KBS.

Tento článok nepatrí do spravodajstva TK KBS. Je to osobný text. Rozhodol som sa ho napísať a uverejniť v situácii, ktorá je pre nás všetkých výnimočná.
 “Je skoro polnoc. Píšem tieto riadky, lebo mi pred chvíľou telefonoval pán farár, s ktorým sa osobne nepoznám. Moje číslo našiel na internete. Veľmi sa ospravedlňoval, že volá tak neskoro. Pokračovať v čítaní