Farské oznamy Trenčianske Biskupice (17.11. 2019) 33. nedeľa obdobie cez rok „C“

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok 18.11.    17.30
Utorok 19.11.        17.30
Streda 20.11.        17.30

Piatok 22.11.         17.30
Sobota 23.11.        07.30
Nedeľa 24.11.        06.45    09.30

Liturgický kalendár:
Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, spomienka
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Piatok: Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa: 34. nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa

• V utorok pohreb na cintoríne Juh + Milan Kolibar(ešte musia upresniť čas)
• V stredu pohreb na cintoríne Juh o 14.00 + Róbert Kendrala
• V stredu po sv. omši bude adorácia.
• Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Javorinská a Bottová.