Kontakt

Farnosť sv. Kozmu a Damiána – Trenčianske Biskupice
Biskupická 28/A
911 04 Trenčín

Vdp. Mgr.  Jaroslav Mujgoš – správca farnosti
Tel.: 032-6494798
trencianske.biskupice@nrb.sk

Číslo účtu: 0274362770/0900
IBAN: SK37 0900 0000 0002 7436 2770