Kontakt

Farnosť sv. Kozmu a Damiána – Trenčianske Biskupice
Biskupická 28/A
911 04 Trenčín

Vdp. Mgr. Peter Knapec – správca farnosti
Tel.: 032-6494798
trencianske.biskupice@nrb.sk

Číslo účtu: 0274362770/0900