Bohoslužby

Pracovné dni:      17:30 zimný čas, 18:30 letný čas
Sobota:                  7:30
Nedeľa:                  6:45, 9:30