Bohoslužby

Pracovné dni:      17:30 zimný čas, 18:30 letný čas  
Sobota:                  7:30  
Nedeľa:                  6:45, 9:30  

Počas vianočných, veľkonočných sviatkov a počas čerpania dovolenky správcu farnosti platí osobitný rozpis uverejnený vo farských oznamoch.