Úvod

Kostol sv. Kozmu a Damiána v Trenčianskych Biskupiciach

Jeho datovanie sa tak posunulo až do polovice 13. storočia. Tým sa spolu s Farským kostolom Narodenia Panny Márie  radí k najstarším sakrálnym stavbám na území Trenčína.
Reštaurátorský prieskum svätyne, uskutočnený v roku 1995, odhalil na východnej stene unikátny nález – nástennú maľbu. Ide o figurálnu kompozíciu Deesis (príhovor, prosba), z ktorej sa zachovala dvojica kľačiacich prosebníkov – Panny Márie a Jána Krstiteľa. Ústredná postava Krista bola pravdepodobne zničená pri stavebnej úprave tejto časti steny na okenný otvor.  Na klenbe svätyne sú symboly štyroch evanjelistov, komponovaných okolo Boha Otca alebo sv. Trojice v mandorle. Na južnej časti klenby sa podarilo odkryť polopostavu s knihou, pravdepodobne sa jedná o evanjelistu alebo cirkevného otca. Na čelnej stene víťazného oblúka reštaurátori objavili postavu Michala archanjela vážiaceho duše. Tieto nástenné maľby možno zaradiť do okruhu s taliansko – byzantským vplyvom.
Okrem stredovekých nástenných malieb prieskum odhalil aj stredoveké architektonické články, gotické sanktuárium s barokovou maliarskou výzdobou a fragmenty malieb renesančných konsekračných krížov.