Farské oznamy Trenčianske Biskupice (17.05. 2020) Šiesta Veľkonočná nedeľa rok A.

Liturgický kalendár:Pondelok: 100 rokov od narodenia sv. Jána Pavla II.
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, sviatok
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

• 1. Sv. prijímanie bude 21.6. 2020. Veríme, že vtedy sa už bude dať.
• V piatok 22.5 sv. omša o 18.30 pre deti.
• V sobotu 23.5. o 10.00 bude skúška šiat pre prvoprijímajúce deti v kostole sa stretnú rodičia tretiakov v kostole.
• V stredu po sv. Omši bude adorácia
• Nová spovednica je už hotová a umiestnená v našom kostole. Jej suma je 2 000 Eur. Ak by ste chceli prispieť, môže tak urobiť osobne na fare alebo na farský účet v Slovenskej sporiteľni: SK37 0900 0000 0002 7436 2770. Ďakujem so srdca štedrým darcom, ktorí už prispeli svojím darom na spovednicu.
• Michal Bocora, postihnutý chlapec pre ktorého zbierame štuple napísal: Chcem sa Vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že pre mňa nezištne zbierate plastové štuple. Prosím Vás aj naďalej o zber týchto štuplov, veľmi mi tým pomáhate. Pán Boh zaplať.
• V pondelok 18. mája 2020 o 18.00 hod. sa v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre uskutoční chrámový koncert s názvom Vďaka, Slovensko!, ktorý bude poďakovaním všetkým obetavým a solidárnym občanom Slovenska v čase pandémie koronavírusu a zároveň spomienkou pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. pápeža Jána Pavla II. Usporiadateľom koncertu je Občianske fórum Zachráňme kultúru za spolupráce s Diecéznym múzeom Nitrianskeho biskupstva, organizáciou Castellum, n. o. a Mestom Nitra.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa koncert odohrá bez účasti publika, no bude prenášaný naživo prostredníctvom kanálu vimeo z internetovej stránky www.zachranmekulturu.sk .
• Upratovanie kostola by sme prosili ulice Karpatská, Puškinová, Narcisová, Javorinská

Mesiac máj zasvätený Panne Márii, modlitba sv. ruženca 45 min pred sv. omšou.

Ako pozitívne prežiť dobu pandémie- aktivita Týždeň za zjednotený svet
Správy z tejto udalosti i ďalšie pozitívne správy si môžete pozrieť i stiahnuť z webových stránok Hnutia fokoláre (bez hesla):
http://collegamentoch.focolare.org/project/slovencina-41/

Do pozornosti pre všetkých rodičov a všetkých, ktorí chcú zdravo žiť;
Pozrite si toto video od neurológa MuDr. Martina Stránskeho: https://www.youtube.com/watch?v=aoSsbWtDVgg