Nové oznamy

Sv. v týždni budú od 6.5.:Streda       06.05. 18.30
Štvrtok      07.05. 18.30 
Piatok       08.05.  07.30
Sobota      09.05  07.30 
Nedeľa     10.05.  07.00   09.30

• Nedeľná sv. omša o 7.00 bude pre dôchodcov nad 65 rokov, ako to odporúča hlavný hygienik.
• Na druhej sv. omši o 9.30 tí, ktorí nevojdú do kostola, budú môcť byť vonku.
• Pri vstupe do kostola si veriaci dezinfikuje ruky s dezinfekciou, ktorá je na stolíku alebo použije rukavice
• Veriaci sedia v laviciach pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.
• Podobne aj medzi jednotlivými veriacimi, ktorí stoja, nech sú minimálne dvojmetrové rozostupy.
• Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
• Znak pokoja sa vynecháva
• Kto mám akékoľvek príznaky choroby- silná nádcha, kašeľ, horúčka, nech do kostola nejde z ohľaduplnosti voči ostatným.
• Kto z obavy o svoje zdravie, má ešte strach ísť do kostola, môže naďalej sledovať sv. omšu z televízie, rozhlasu; ten má aj dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, kým nenastane úplné uvoľnenie obmedzení