Farské oznamy Trenčianske Biskupice (03.05. 2020) Štvrtá Veľkonočná nedeľa rok

Liturgický kalendár:Pondelok: Sv. Floriána, mučeníka, spomienka
Nedeľa: Piata Veľkonočná, rok A.

Od 6.5. bude platiť 2. fáza uvoľňovaní opatrení, do ktorej patria aj bohoslužby. Od stredy 6.5. môžeme sa zúčastniť bohoslužieb. Ešte ale nemáme presné inštrukcie koľko ľudí môže byť v chráme. Samozrejme naďalej zostanú v platnosti opatrenia ako nosenie rúšok, dezinfekcia rúk.Zatiaľ sa o tom, v akej forme budú tie uvoľnenia ohľadom sv. omší diskutuje, preto musíme čakať. Ak budú známe aktuálne informácie uverejním ich na našej farskej stránke www.trencianskebiskupice.fara.ak na stránke na facebooku, ktorú tiež máme a vyvesím ich aj na nástenku pri kostole. V nedeľu by už bola sv. omša aj ráno o 7.00 aj o 9.30. V piatok 8.5. sv. omša ráno o 7.30.
Kostol bude cez týždeň otvorený v nasledovných dňoch:
Pondelok: 17.30 – 18.30
Utorok: 17.30 – 18.30
Streda: 17.30 – 18.30
Piatok: 7.30 – 8.30
Kto by chcel prijať Pána Ježiša v Eucharistii , tak sv. prijímanie budem dávať len v pondelok a utorok o 18.00. Kto by sa chcel vyspovedať, nech príde do kostola v čase od 17.30 do 18.15 alebo ráno od 7.00 do 7.30.

• Vaše prípadné otázky môžete napísať buď na email: trencianske.biskupice@nrb.sk alebo sa spýtať telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477
• Stretnutie s deťmi j rodičmi prvoprijímajúcich detí bude v stredu 6.5. o 17.00 cez aplikáciu Zoom. Odkaz na stretnutie zašlem každému na internetovú adresu.
• 1. Sv. prijímanie sa presúva na 21.6. 2020. Veríme, že vtedy sa už bude dať, ak nie potom by sme museli presunúť na september.
• Nová spovednica je už hotová a umiestnená v našom kostole. Jej suma je 2 000 Eur. Ak by ste chceli prispieť, môže tak urobiť osobne na fare alebo na farský účet v Slovenskej sporiteľni: SK37 0900 0000 0002 7436 2770. Ďakujem so srdca štedrým darcom, ktorí už prispeli svojím darom na spovednicu.