Farské oznamy Trenčianske Biskupice (19.04. 2020) Druhá Veľkonočná nedeľa rok

Liturgický kalendár:

Štvrtok:    Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok:     Sv. Juraja, mučeníka,  spomienka
Sobota:    Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Nedeľa:   Tretia Veľkonočná, rok A.

Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorú ustanovil sv. pápež Ján Pavol II. A práve v sobotu pred Druhou veľkonočnou nedeľou v roku 2005 si ho Pán povolal do večnosti. Týchto 15 rokov jeho odchodu do večnosti si môžeme pripomenúť aj veľmi pekným videom z niektorých krásnych momentov jeho pontifikátu.
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=P498ZWdGIjU
Dnes popoludní o 14.30 vystavím sviatosť oltárnu k poklone a o 15.00 sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

Situácia ohľadom bezpečnostných opatrení zostáva nezmenená, hoci veríme, že čoskoro sa opatrenia uvoľnia aj ohľadom otvorenia kostolov.  Zatiaľ pokračujeme tak, ako doteraz. Sv. omše slúžim súkromne. Všetky úmysly, ktoré ste mali doteraz zapísané, boli odslúžené. V nasledujúcich dňoch budem slúžiť sv. omše na tie úmysly, ktoré sú zapísané v kalendári. Ak by niekto chcel zapísať úmysel sv. omše, môže tak urobiť telefonicky alebo nahlásiť na fare.
Kostol bude cez týždeň otvorený v nasledovných dňoch:
Pondelok:  17.30 – 18.30
Utorok:      17.30 – 18.30
Streda:      17.30 – 18.30
Piatok:       17.30 – 18.30
Nedeľa      10.30 –  11.00
Kto by chcel prijať Pána Ježiša v Eucharistii , tak sv. prijímanie budem dávať o 18.00 v uvedených dňoch a v nedeľu o 10.30

• Vaše prípadné otázky môžete napísať buď na email: trencianske.biskupice@nrb.sk alebo sa spýtať telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477
• Kto je v smrteľnom nebezpečenstve, v ťažkej chorobe má právo zavolať si kňaza zaopatriť ho na ceste do večnosti! V takom prípade mi zavolajte, prídem.
• Pohreby nahlásiť osobne na fare.
• Nová spovednica: Stolár už pracuje na spovednici, o ktorej som Vás už informoval. Jej suma bude 2 000 Eur. Ak by ste chceli prispieť, nakoľko nemáme možnosť konať zbierky v kostole, môžete prispieť na farský účet v Slovenskej sporiteľni: SK37 0900 0000 0002 7436 2770. Ďakujem so srdca štedrým darcom, ktorí už prispeli svojím darom na spovednicu. 
V modlitbe Vás všetkých sprevádza a prosí o modlitbu

                                                      Váš duchovný o.   Jaroslav Mujgoš