Farské oznamy Trenčianske Biskupice (12.04. 2020)

Liturgický kalendár:

Nedeľa: 19.04.  Druhá Veľkonočná, Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Slávime Veľkonočnú nedeľu, zmŕtvychvstanie Pána, najväčší sviatok katolíckej Cirkvi. Celý tento týždeň slávime Veľkonočnú oktávu.
Niektorí z Vás ste sa prišli pokloniť k Božiemu hrobu a vyprosiť tak potrebnú Božiu pomoc pre Vás osobne i pre tých, ktorí to potrebujú v týchto neľahkých časoch pandémie. Chcem sa srdečne poďakovať  ženám, ktoré poupratovali kostol, pripravili veľkonočnú výzdobu, ženám, ktoré sa starajú o kvetinovú výzdobu vonku, v areáli kostola. Chcem poďakovať pani kostolníčke za jej službu počas veľkonočného trojdnia i asistencii a p. organistovi, ktorí pomáhali okrášliť veľkonočnú liturgiu. 
Zatiaľ sme nedostali nijaké pokyny ohľadom zmeny situácie v sláveniach sv. omší. Takže pokračujeme tak, ako doteraz. Sv. omše slúžim súkromne. Všetky úmysly, ktoré ste mali doteraz zapísané, boli odslúžené. V nasledujúcich dňoch budem slúžiť sv. omše na tie úmysly, ktoré sú zapísané v kalendári. Ak by niekto chcel zapísať úmysel sv. omše, môže tak urobiť telefonicky alebo nahlásiť na fare.

Kostol bude cez týždeň otvorený v nasledovných dňoch:
Pondelok:  17.30 – 18.30
Utorok:      17.30 – 18.30
Streda:       17.30 – 18.30
Piatok:       17.30 – 18.30

Kto by chcel prijať Pána Ježiša v Eucharistii , tak sv. prijímanie budem dávať o 18.00 v uvedených dňoch a v nedeľu o 10.30

• Vaše prípadné otázky môžete napísať buď na email: trencianske.biskupice@nrb.sk alebo sa spýtať telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477

Kto je v smrteľnom nebezpečenstve, v ťažkej chorobe má právo zavolať si kňaza zaopatriť ho na ceste do večnosti! V takom prípade mi zavolajte, prídem.
Pohreby nahlásiť osobne na fare.

• Sv. omše môžete sledovať každý deň na TV Lux (7.00, o 12.00 a 19.00) alebo na rádiu Lumen (8.30 a 18.00) a tak mať účasť aspoň na duchovnom prijímaní.
• Nová spovednica: Stolár už pracuje na spovednici, o ktorej som Vás už informoval. V dňoch po Veľkej noci by mala byť hotová. Jej suma bude 2 000 Eur. Srdečne ďakujem darcom, ktorí už prispeli. Ak by ste ďalší chceli prispieť, nakoľko nemáme možnosť konať zbierky v kostole, môžete prispieť na farský účet v Slovenskej sporiteľni:
SK37 0900 0000 0002 7436 2770
Ďakujem so srdca štedrým darcom, ktorí už prospeli svojím darom na spovedelnicu. 

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Ďakujem všetkým rodičom, ktorí ste mi napísali. Poslal som Vám všetkým správu s odkazom na Biblický príbeh pre deti. V tomto týždni vypracujem otázky k príbehu a zašlem v spoločnej komunikácii.
 
V modlitbe Vás všetkých sprevádza a prosí o modlitbu

                                                      Váš duchovný o.   Jaroslav Mujgoš