Farské oznamy Trenčianske Biskupice (05.04. 2020) Kvetná nedeľa rok A,

Drahí bratia a sestry
Dnes je kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Veľký týždeň vyvrcholí Veľkonočným trojdním. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela Sobota. Slávime v ňom umučenie a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.
Tak ako bolo už vyhlásené Veľkonočné sviatky sa budú sláviť bez účasti veriacich, len s asistenciou a malým doprovodom. V každom farskom kostole sa má sláviť Veľká noc, ak kňaz môže. Ak by ochorel, aj pre neho platí, že musí zostať doma.
V našom farskom chráme budem sláviť obrady Veľkonočného Trojdnia v nasledujúcich hodinách:
Zelený štvrtok:       18.30
Veľký piatok:         15.00
Biela sobota:          18.30

V tom čase môžete byť zjednotený duchovne,  aby sme sa ako farnosť spojili. Rozmýšľal som aj o možnosti prenosu, ale žiaľ osoba, ktorá má vhodnú techniku, bude v tom čase na inom mieste.

Počas Bielej soboty sa môžete prísť pokloniť od 10.00 do 18.00. k Božiemu hrobu. V tomto čase bude kostol otvorený. Je to kvôli tomu, aby ste prichádzali v menších skupinách a pri dodržiavaní už stanovených hygienických predpisov. Keďže sa nachádzame ešte v čase pandémie, kríž nebozkávame, iba si kľakneme a prežehnáme sa! V tomto týždni, v dňoch do Zeleného štvrtku, bude kostol otvorený na súkromnú  modlitbu v nasledujúcich hodinách:
Pondelok:  18.00 – 19.00
Utorok:     18.00 – 19.00    
Streda:      17.00 – 19.00
V tomto čase budem k dispozícii v kostole, kto by sa chcel ešte vyspovedať. Môžete ma požiadať o sv. spoveď aj telefonicky na číslach: : 032/ 6494798, 0903 982477.
Kto je v smrteľnom nebezpečenstve, v ťažkej chorobe má právo zavolať si kňaza a je to povinnosť kňaza zaopatriť ho na ceste do večnosti!
V takom prípade mi zavolajte, prídem.
 
• Pohreby nahlásiť osobne na fare.
• Sv. omše môžete sledovať každý deň na TV Lux(7.00, o 12.00 a 19.00) alebo na rádiu Lumen (8.30 a 18.00) a tak mať účasť aspoň na duchovnom prijímaní.
• Vaše prípadné otázky môžete napísať buď na email:trencianske.biskupice@nrb.skalebo sa spýtať telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477
• Nová spovednica: Stolár už pracuje na spovednici, o ktorej som Vás už informoval. V dňoch po Veľkej noci by mala byť hotová.
Jej suma bude 2 000 Eur. Srdečne ďakujem darcom, ktorí už prispeli. Ak by ste ďalší chceli prispieť, nakoľko nemáme možnosť konať zbierky v kostole, môžete prispieť na farský účet v Slovenskej sporiteľni: SK37 0900 0000 0002 7436 2770
Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Ďakujem všetkým rodičom, ktorí ste mi napísali a ešte prosím tých, ktorí tak neurobili, aby sa napísali na farský email trencianske.biskupice@nrb.sk.
Takým spôsobom mi pošlete svoj email, aby sme mohli spolu komunikovať ohľadom prípravy detí. Vďaka.
V modlitbe Vás všetkých sprevádza a prosí o modlitbu
                                                      Váš duchovný o.   Jaroslav Mujgoš