Farské oznamy Trenčianske Biskupice (29.03. 2020) 5. pôstna nedeľa rok A,

Nedeľa: 05.04. Kvetná nedeľa, rok, A.

Drahí bratia a sestry
Asi nikto z nás neprežíval podobnú situáciu ako teraz. Veľkonočné obrady budú sláviť kňazi a biskupi bez účasti veriacich. Je to bolestná situácia, ktorá nás však núti zamyslieť sa a „zatiahnuť na hlbinu svojich duší“, aby sme sa stretli s Ježišom Kristom našim Pánom nielen povrchne, ale osobne, tak ako si to On praje.
Naši otcovia biskupi nám píšu: Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu?
Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať. Ľutovať. Meniť.
Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou nebude v žiadnej farnosti.
Ohľadom sv. spovede sa v našej farnosti zariadime nasledovne:
1. Kto je v karanténe, lebo cestoval zo zahraničia alebo by mal príznaky choroby nevychádza z domu. Pre neho je možnosť získať odpustenie vzbudiac si dokonalú ľútosť; a potom pri najbližšej možnej príležitosti sa vyspovedá. To isté v určitej miere platí o starších ľuďoch nad 65 rokov, ktorí pravidelne mesačne pristupujú ku sviatosti zmierenia a majú v terajšej situácii obavu o svoje zdravie.
2. Kto je v smrteľnom nebezpečenstve, v ťažkej chorobe má právo zavolať si kňaza a je to povinnosť kňaza zaopatriť ho na ceste do večnosti!  V takom prípade mi zavolajte, prídem.
3. Pre tých ktorí by sa chceli vyspovedať, nielen preto, že sa blížia Veľkonočné sviatky, ale preto že potrebujú Božiu milosť a pomoc, ktorú dáva Boh skrze túto sviatosť sú nasledujúce možnosti:
• Môžu sa dohodnúť telefonicky na číslach: 032/ 6494798,
0903 982477
• Budem k dispozícii v kostole, kde sa môžete vyspovedať. Samozrejme vždy vstupujem do kostola s rúškom, dodržujem všetky predpisy správnej prevencie.
V kostole budem v týchto dňoch a hodinách:
Pondelok: 18.00 – 19.00
Utorok: 18.00 – 19.00
Streda: 9.00 – 10.00; 18.00– 19.00
Piatok: 9.00 – 10.00 18.00 – 19.00
Sobota: 9.00 – 11.00

Kostol bude otvorený aj pre tých, ktorí sa chcú v tichosti pomodliť. V stredu od 18.00 do 19.00 bude vyložená sviatosť oltárna k tichej adorácii.

Aby sme sa vyhli väčšiemu počtu ľudí naraz dávam takýto návrh jednotlivých dní podľa ulíc:
Pondelok 30.3. : ulice Javorinská, Bottova, Nové prúdy, Palárikova
Utorok 31.3.: ulice: Puškinova, Sasinkova, Riznerova
Streda 1.4.: ulice: Biskupická, Legionárska, Záhumenská
Piatok 3.4.: ulice: Jána Zemana, Narcisová
Sobota 4.4.: ulice: Karpatská, Legionárska za železnicou
Pondelok: 6.4.: ulice: Družstevná, Bezručová, Kalinčiakova
Utorok 7.4.. ulice: Beckovská, Inovecká
Streda: 8.4.: ulice: 28. októbra, Dlhé Hony + Nozdrkovce

• Kostol bude každý deň, okrem štvrtka otvorený od 18.00 do 19.00 na súkromnú modlitbu.
• Pohreby nahlásiť osobne na fare.
• Sv. omše môžete sledovať každý deň na TV Lux(7.00, o 12.00 a 19.00) alebo na rádiu Lumen (8.30 a 18.00) a tak mať účasť aspoň na duchovnom prijímaní.
• Ak by došlo k nejakej zmene, alebo by bol už zrušený zákaz slúženia sv. omší, budem o tom informovať na nástenke pred kostolom a na našej farskej webovej stránke:  www.trencianskebiskupice.fara.sk
Vaše prípadné otázky môžete napísať buď na email:trencianske.biskupice@nrb.skalebo sa spýtať telefonicky na číslach: 032/ 6494798, 0903 982477

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Prosím napíšte mi na farský email trencianske.biskupice@nrb.sk.
Takým spôsobom mi pošlete svoj email, aby sme mohli spolu komunikovať ohľadom prípravy detí. Vďaka.

V modlitbe Vás všetkých sprevádza a prosí o modlitbu

Váš duchovný o. Jaroslav Mujgoš