Farské oznamy Trenčianske Biskupice (01.03. 2020) 1. pôstna nedeľa rok A

Sv. omše v týždni budú:Pondelok 02.03. 17.30
Utorok     03.03. 17.30
Streda     04.03. 17.30
Štvrtok     05.03 17.30
Piatok      06.03. 17.30
Sobota     07.03. 07.30    06.45 Fatimská pobožnosť
Nedeľa    08.03. 07.00     09.30

Liturgický kalendár:

Nedeľa: 2. Pôstna nedeľa, rok, A.
• V stredu po sv. omši bude adorácia.
• Spovedanie chorých k 1. piatku vo štvrtok od 8.00
• V pôstnom období sa nespieva alleluja ani Sláva Bohu na výsostiach; bude sa slávnostne spievať až na veľkonočnú vigíliu. Nie sú ani votívne sv. omše na 1. piatok a 1. sobotu.
• Pobožnosť krížovej cesty: v piatok o 16.45 a v nedeľu o 14.00
• Dnes po sv. omšiach bude zbierka na charitu.
• Dnes o 16.00 na fare bude biblické stretnutie

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Biskupická.