Farské oznamy Trenčianske Biskupice (23.02. 2020) 7. nedeľa v období cez rok

Sv. omše v týždni budú:Pondelok   24.02.   17.30
Utorok       25.02.   17.30
Streda       26.02.   17.30
Štvrtok       27.02    07.00 
Piatok        28.02.   17.30
Sobota      29.02.   07.30 
Nedeľa      01.03.   07.00   09.30

Liturgický kalendár:

Streda:    Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi
Nedeľa:  1. Pôstna nedeľa, rok, A.

• Na Popolcovú stredu bude obrad poznačenia popolom. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zdržiavanie mäsa kresťan od 14. roku života, zákon pôstu- Iba raz do dňa sa dosýta najesť a 2x niečo zajesť viaže kresťana od 18 roku života do 60 roku. Samozrejme zdravých(kto má cukrovku, môže viackrát do dňa niečo zajesť).
• V stredu potom už adorácia nebude, keďže sv. omša bude dlhšie.
• V pôstnom období sa budeme v kostole spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 16.45 a v nedeľu o 14.00
• Na budúcu nedeľu 1.3. o 16.00 na fare biblické stretnutie
• Na budúcu nedeľu o 9.30 detská sv. omša
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Stromová a Sasinková.