Farské oznamy Trenčianske Biskupice (16.02. 2020) 6. nedeľa v období cez rok

Sv. omše v týždni budú:Pondelok 17.02. 17.30
Utorok 18.02. 17.30
Streda 19.02. 17.30

Piatok 21.02. 17.30
Sobota 22.02. 07.30
Nedeľa 23.02. 07.00 09.30

Liturgický kalendár:

Sobota: Katedra Sv. Petra, apoštola, sviatok
Nedeľa: Siedma v období cez rok, A.

• V utorok o15.00 Pohreb, Biskupice +František Mikláš
• V stredu adorácia po sv. omši
• Katedre náboženských štúdií na FF UKF v Nitre ponúka štúdium Učiteľstva náboženstva v kombinácii s iným predmetom iným. Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
• Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Soblahovská, ale aj okolité ulice na Dlhých honoch – Beckovská, ul. 28. októbra
• Na budúcu nedeľu o 16.00 na fare Biblické stretnutie
• Najbližšia detská sv. omša 1.3. o 9.30
• Zastupovanie vdp. Gavenda, tel: 0903 249757