Farské oznamy Trenčianske Biskupice (09.02. 2020) 5. nedeľa v období cez rok

Sv. omše v týždni budú:

Pondelok  10. 17.30  
Utorok      11.02. 17.30  
Streda       12.02. 17.30  
Štvrtok     13.02. 07.00  
Piatok       14.02. 17.30  
Sobota      15.02. 07.30                                              
Nedeľa     16.02. 07.00

09.30

 

Liturgický kalendár:
Pondelok:   Sv. Školastiky, panny, spomienka
Utorok:      Preblahoslavenej Panny Márii Lurdskej, spomienka

Nedeľa:    Šiesta v období cez rok, A.

  • V stredu adorácia po sv. omši
  • V utorok- Svetový deň chorých pomazanie chorých vo sv. omši
  • “V dňoch 10. – 16. 2. 2020 prebehne na Slovensku už po desiatykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva. Bližšie informácie nájdete na výveskách, webovej stránke a facebooku Centra pre rodinu. Vo štvrtok 13.2. sa bude v kostole Sv. rodiny na Juhu pri tejto príležitosti slúžiť sv. omša s možnosťou obnovy manželského súhlasu.
  • Na budúcu nedeľu 16.2. po druhej sv. omši bude stretnutie rodičov tretiakov.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. J. Zemana.