Farské oznamy Trenčianske Biskupice (02.02. 2020) 4. nedeľa v období cez rok, Obetovanie Pána

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok        03.02.  17.30
Utorok            04.02.  17.30
Streda            05.02.  17.30
Štvrtok            06.02.  17.30
Piatok             07.02.  17.30
Sobota           08.02.   07.30
Nedeľa           09.02.   07.00    09.30

Liturgický kalendár:

Pondelok:    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda:        Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok:       Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa:       Piata v období cez rok, A.

• V stredu adorácia po sv. omši
• Prvopiatkovy týždeň, spovedám pred každou sv. omšou
• Chorých po domoch spovedám vo štvrtok dopoludnia
Znovu pripomínam evanjelizačné stretnutie pre mladých vekom aj srdcom, ktoré nesie názov On je živý, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 9. februára 2020 v mestskej športovej hale v Trenčíne. www.onjezivy.sk 
• V dňoch 10. – 16. 2. 2020 prebehne na Slovensku už po desiatykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva. Tento ročník sa bude niesť v duchu motta: “Náš príbeh”. Aj v meste Trenčín je pre manželské páry pripravených množstvo podujatí a špeciálnych ponúk. Bližšie informácie nájdete na výveskách, webovej stránke a facebooku Centra pre rodinu. Vo štvrtok 13.2. sa bude v kostole Sv. rodiny na Juhu pri tejto príležitosti slúžiť sv. omša s možnosťou obnovy manželského súhlasu, ktorou bude sprevádzať kapela Lámačské chvály.”
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Záhumenská.