Farské oznamy Trenčianske Biskupice (12.01. 2020) Nedeľa krstu Krista Pána

Sv. omše v týždni budú:Pondelok   13.01.    17.30
Utorok        14.01.   17.30
Streda        15.01.   17.30

Piatok         17.01.   17.30
Sobota        18.01.   07.30
Nedeľa        19.01.   07.00 09.30

Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Antona, opáta, spomienka
Nedeľa: Druhá Nedeľa v období cez rok A.
• Prvonedeľná ofera minulú nedeľu bola 299 Eur. Za každý milodar srdečná vďaka.
• V piatok začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• V stredu adorácia po sv. omši
• Vo štvrtok sv. omša nebude.
• Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 26. januára 2020 v čase od 15:30 do 17:30 do priestorov centra na Farskej 12 na pravidelné Tvorivé dielne.”
• Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Javorinská a Bottová.