Farské oznamy Trenčianske Biskupice (29.12. 2019) Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Sv. omše v týždni budú:Pondelok        30.12.   17.30
Utorok             31.12.  17.30
Streda             01.01.  07.00     09.30
Štvrtok            02.01.  17.30
Piatok             03.01.  17.30
Sobota            04.01.  06.45  Fatimská pobožnosť    07.30
Nedeľa            05.01.  07.00      09.30

Liturgický kalendár:
Streda: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi,
Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš, sviatok
Nedeľa: Druhá Nedeľa po narodení Pána

• Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 980 Eur. Za každý milodar srdečná vďaka. Výťažok tohtoročnej Dobrej noviny bude smerovať na pomoc na sever Kene do diecézy Ludwar. V dvoch koledníckych skupinkách putovalo spolu 28 detí a 10 sprevádzajúcich dospelých osôb a navštívili 17 rodín a Dom humanity. Všetkým rodinám, ktoré koledníkov prijali, aj ostatným darcom, patrí srdečné poďakovanie za ich štedrosť a pohostinnosť. Tiež vďaka dospelým, ktorí spolu s deťmi nacvičovali kolednícky program.
• Pri svätej omši na Silvestra bude vyhlásená farská štatistika a po nej bude ďakovná pobožnosť na konci roka.
• Chorých k 1. piatku budem chodiť spovedať vo štvrtok 2.1. dopoludnia.
• Vianočná ofera bola 681 Eur. Za každý milodar vyslovujem Pán Boh zaplať.
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul.Biskupická.

1. Sv. prijímanie v našej farnosti bude 24.5. 2020.
Ďakujeme tým, ktorí darovali stromček, ktorí ho vyzdobili aj pomohli dať dolu Betlehem.
• Dňa 1. 1. 2020 sa o 16:00 vo farskom kostole v Trenčíne – Orechovom
uskutoční koncert Malá vianočná hudba v podaní komorného zoskupenia Ad
maioremDeigloriam. Srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné