Farské oznamy Trenčianske Biskupice (22.12. 2019) 4. Adventná nedeľa, rok A.

Sv. omše v týždni budú:Pondelok    23.12.        07.00
Utorok         24.12.       07.00      24.00
Streda         25.12.       07.00      09.30
Štvrtok        26.12.       07.00      09.30
Piatok         27.12.       17.30
Sobota        28.12.       07.30
Nedeľa        29.12.       07.00      09.30

Liturgický kalendár:
Streda: Narodenie Pána
Štvrtok: Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Piatok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota: Sv. Betlehemských neviniatok, sviatok
Nedeľa: Nedeľa po narodení Pána, Svätej rodiny. Ježiša, Márie a Jozefa

• Sv. spoveď ešte v pondelok pred sv. omšou pre študentov a pracujúcich v zahraničí.
• 25.12. slávime sviatok narodenia Pána. Po sv. omšiach bude vianočná zbierka určená pre potreby farnosti. Za každý milodar vyslovujem Pán Boh zaplať.
• Koledníci Dobrej noviny budú mať generálny nácvik, dnes, v nedeľu 22.12.po druhej sv. omši, čiže o 10.30 hod.
• Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti bude dňa 26.decembra – na Štefana – v poobedňajších hodinách. Dnes je posledný deň, kedy sa môžete zapísať.
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Stromová a Sasinková.

1. Sv. prijímanie v našej farnosti bude 24.5. 2020.
Ďakujeme tým, ktorí darovali stromček, ktorí ho vyzdobili aj pomohli dať dolu Betlehem