Farské oznamy Trenčianske Biskupice (15.12. 2019) 3. Adventná nedeľa, rok A.

Sv. omše v týždni budú:Pondelok    16.12. 17.30
Utorok         17.12. 17.30
Streda         18.12. 17.30
Štvrtok        19.12. 07.00 
Piatok          20.12. 07.00
Sobota        21.12. 07.30
Nedeľa        22.12. 06.45   09.30

Liturgický kalendár:
Nedeľa:   4. adventná nedeľa, rok A.
• V stredu po sv. omši adorácia
• Sv. spoveď pred Vianocami v našej farnosti bude dnes popoludní od 15:00 do 16.30. Program spovedania na nástenke.
• Koledníci Dobrej noviny budú mať generálny nácvik na budúcu nedeľu  22.12.po druhej sv. omši, čiže o 10.30 hod.
• Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti bude dňa 26.decembra – na Štefana – v poobedňajších hodinách. Tie osoby, rodiny, ktoré chcú, aby k nim prišli malí koledníci, nech sa prosím zapíšu v sakristii a v prístavbe na stolíku. Je tam už papier, kde sa môžete zapísať po každej sv. omši.
• Zapisovania úmyslov sv. omší na ďalší polrok v tento týždeň po sv. omšiach

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. Soblahovská.