Farské oznamy Trenčianske Biskupice (08.12. 2019) 2. Adventná nedeľa, rok A.

Sv. omše v týždni budú:

Pondelok  09.12. 17.30 prikazaný sviatok  
Utorok     10.12. 17.30  
Streda       11.12. 17.30  
Štvrtok     12.12. 7.00  
Piatok       13.12. 17.30  
Sobota      14.12. 07.30  
Nedeľa    15.12. 06.45          09.30  

Liturgický kalendár:

Pondelok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť 
Štvrtok:      Panny Márie Guadalupskej, spomienka
Piatok:       Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Sobota:      Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

  • Zbierka na charitu bola 510 Eur.. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.
  • V stredu po sv. omši adorácia
  • Spovedanie chorých k Vianociam, ktorých ste zahlásili bude vo štvrtok dopoludnia.
  • spoveď pred Vianocami v našej farnosti bude v nedeľu 15.12. od 15:00 do 16.30. Program spovedania na nástenke.
  • Pozývame všetky deti, ktorí chcú koledovať Dobrú novinu na ďalšie stretnutie v sobotu 14.12. o 16:00 hod. na fare. Koledovanie v rodinách našej farnosti bude prebiehať tak ako po minulé roky, dňa 26.decembra – na Štefana – v poobedňajších hodinách. Tie osoby, rodiny, ktoré chcú, aby k nim prišli malí koledníci, nech sa prosím zapíšu v sakristii. Je tam už papier, kde sa môžete zapísať po každej sv. omši.
  • V piatok 13.12. po sv. omši na fare stretnutie pre všetky deti s animátormi
  • Zapisovania úmyslov sv. omší na ďalší polrok v tento týždeň po sv. omšiach (ešte sú voľné úmysly aj na december)

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ul. J. Zemana a Záhumenská.