Farské oznamy Trenčianske Biskupice (06.10. 2019) 27. nedeľa obdobie cez rok „C“

Sv. omše v týždni budú:

Pondelok   07.10. 18.30
Utorok      08.10. 18.30
Streda        09.10. 18.30
Piatok        11.10. 18.30
Sobota       12.10. 07.30
Nedeľa     13.10. 06.45       09.30

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok:      Sv. Jána XXIII., spomienka
Nedeľa:   28. nedeľa v období cez rok

V stredu po sv. omši bude adorácia.
Vo štvrtok sv. omša nebude, máme rekolekciu v Opatovej, popoludní sv. omšu v nemocnici.
Od piatka 9.10. do nedele 13.10. sa v Trenčíne uskutočnia laické ľudové misie s názvom Žatva. Hlavnými časťami misií bude evanjelizačný koncert pre mladých v športovej hale v Trenčíne- v piatok od 17.30. V sobotu začne program sv. omšou o 15.30, potom bude evanjelizačný program.
Na budúcu nedeľu Zbierka proti hladu, ktorú organizujú sestry Vincentky. Zakúpením medovníkových srdiečok, ktoré sa budú rozdávať po sv. omšiach, môžete podporiť túto iniciatívu.
V piatok 18.10. modlitbová aktivita „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú inicioval ešte páter Pio. Deti sa budú modliť pred sv. omšou. O dva týždne v nedeľu 20.10. po sv. omši bude stretnutie s rodičmi tretiakov, detí, ktoré v tomto šk. roku chcú pristúpiť na 1. sv. prijímanie.
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Legionárska.
Môžete si už pozrieť fotky z našej hodovej slávnosti z minulej nedele na našej webovej stránke farnosti www.trencianskebiskupice.fara.sk