Farské oznamy Trenčianske Biskupice (29.09. 2019) 26. nedeľa obdobie cez rok „C“

Sv. omše v týždni budú:

Pondelok  30.09. 18.30
Utorok     01.10. 18.30
Streda       02.10. 18.30
Štvrtok     03.10. 18.30
Piatok       04.10. 18.30
Sobota      05.10. 07.30
Nedeľa    06.10. 06.45         09.30

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok:    Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda:     Svätých anjelov strážcov, spomienka
Piatok:    Sv. Františka z Assisi, spomienka
Nedeľa:   27. nedeľa v období cez rok

V stredu po sv. omši bude adorácia.
Máme prvopiatkový týždeň, spovedať budem každý deň 1 hod. pred sv. omšou, vo štvrtok ½ hod. pred sv. omšou(mám sv. omšu a službu v nemocnici).
Chorých po domoch vyspovedám vo štvrtok dopoludnia.
V sobotu od 6.45 bude fatimská pobožnosť, potom sv. omša o 7.30
Ďakujeme i všetkým, ktorí sa pričinili o pekný priebeh tejto hodovej slávnosti. Po sv. omši bude agapé – občerstvenie vonku. Vonku si posedíme a o 13.00 začne Eucharistická poklona do 17.00, kedy bude slávnostné požehnanie.
Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Karpatská, Puškinová, Narcisová.
Ďakujeme všetkým, ktorí natreli lavičky pred kostolom.