Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok 25.11.2018

Slávime tridsiatu štvrtú nedeľu v období cez rok.Zároveň je dnes sviatok Krista Kráľa. Preto poobede o 15.00 bude tu v kostole ďakovná pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou a zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Po svätej omši o 9.30 bude na fare stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých. Rovnako aj na budúci týždeň ich pozývam na nácvik.
Po tej istej omši prosím birmovancov, aby dnes zostali v kostole.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok po svätej omši pozývam deti i s rodičmi na faru, na „Dielničky.“
Sobota bude prvá v mesiaci, ráno pred svätou omšou, teda o 6.45, bude fatimská pobožnosť.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania Nozdrkovce.
Prosím, aby ste v sakristii alebo na fare nahlásili tých, čo chcú prijať sviatosti pred sviatkami a sú starí či chorí, teda treba ich navštíviť doma. Nejde o tých, ku ktorým chodievam pravidelne.
Budúca nedeľa je prvá adventná a zároveň prvá v cirkevnom roku. Po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Na začiatku svätých omší sa budú požehnávať adventné vence a sviece, teda aj vy si ich môžete priniesť a položiť na bočný oltár.
Centrum pre rodinu pozýva dnes o 16.00 do svojich priestorov na tvorivé dielne, ktoré sa ponesú v duchu blížiacich sa Vianoc.

Liturgický kalendár:
pi: sviatok sv. Ondreja, apoštola