Oznamy na 28. nedeľu v období cez rok 14.10.2018

Slávime dvadsiatu ôsmu nedeľu v období cez rok.Dnes sa v našej farnosti pred kostolom predávajú medovníkové srdiečka. Ich kúpou podporíme zbierku „Boj proti hladu“. Viac informácií je na výveske.
Dnes o 14.30 pozývame všetkých na modlitbu posvätného ruženca. Zvlášť prosím deti, aby sa zapojili do tejto modlitby.
Centrum pre rodinu pozýva v pondelok 15.10. o 17.00 do refektára piaristického gymnázia na prednášku „Máme malého školáka.“
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok večer po svätej omši pozývam staršie i mladšie deti, aj s rodičmi, na „Dielničky“ na faru.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Legionárska ulica.
Prvé spoločné stretnutie birmovancov bude v nedeľu 28. októbra po svätej omši o 9.30. Prosím, aby priniesli aj vyplnenú prihlášku.
Na budúcu nedeľu je po svätých omšiach zbierka na misie.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
st: spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
št: sviatok sv. Lukáša, evanjelistu