Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu 6.5.2018

Slávime šiestu veľkonočnú nedeľu.Dnes po svätej omši o 9.30 a aj na ďalšie nedele budú tu v kostole stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná, dnes sa deti merajú kvôli rovnošatám, na budúcu nedeľu spravíme poslednú skúšku a vyhlásim potrebné inštrukcie k slávnosti.
V utorok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude. V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Nanebostúpenia Pána. Svätá omša bude večer o 18.30.
Od piatku sa budeme po sv. omšiach modliť Novénu k Duchu Svätému.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Záhumenská ulica.
Na budúcu nedeľu je v našich kostoloch zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať, že ich máme.
Oznamujem rodičom, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 7.mája a 9. – 11. mája 2018 v čase od 8.00 do 15.30 v Základnej cirkevnej škole v kancelárii zástupkyne školy. Podrobnosti nájdete na stránke školy sv. Andreja Svorada a Benedikta.
V piatok odchádzame na pútnický výlet do Maďarska. Odchod je o 6.30 tu od kostolíka. Treba si vziať nejaké peniaze, jedlo a vodu. Máme ubytovanie s večerou, nezabudnúť dobrú náladu a spokojnú myseľ. Viac inštrukcií je na výveske i na internetovej stránke.

Liturgický kalendár:
št: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok