Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu 29.4.2018

Slávime piatu veľkonočnú nedeľu. Dnes o 16:00 sa budú v Centre pre rodinu Trenčín konať pravidelné Tvorivé dielne.
Dnes po svätej omši o 9.30 a aj na ďalšie nedele budú tu v kostole stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná, slávnosť sa približuje, prebiehajú nácviky, zvlášť všetkých prosím, aby na budúcu nedeľu 6. mája boli tu, kvôli meraniu na rovnošaty.
V utorok, 1. mája, spolu s farnosťou Trenčín, organizujeme tradičný celodenný výlet na Inovec. Pozývame všetkých. Stretneme sa o 8.00 na zastávke na križovatke pri obchode. Z tohto dôvodu bude v utorok svätá omša ráno o 7.00.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budem hodinu pred svätými omšami v stredu, vo štvrtok a v piatok. V piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodievam. V sobotu pred svätou omšou o 6.45 bude fatimská pobožnosť.
Začína mesiac máj, pred svätými omšami budeme sa modlievať Loretánske litánie. Všetkých povzbudzujem k úcte k Matke Božej v tomto krásnom mesiaci.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Legionárska ulica.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka sv. Jozefa, robotníka
st: spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
št: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov