Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu 22.4.2018

Slávime štvrtú veľkonočnú nedeľu. Po svätých omšiach je dnes zbierka na seminár, za všetky milodary nech sa Vám odplatí dobrý Pán Boh. Nezabúdajme sa aj modliť za duchovné povolania.
Dnes po svätej omši o 9.30 a aj na ďalšie nedele budú tu v kostole stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná, slávnosť je za mesiac, začneme s nácvikmi, zvlášť všetkých prosím, aby 6. mája boli tu, kvôli meraniu na rovnošaty.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok pozývam tých, čo radi spievajú, na nácvik rodinno – mládežníckeho zboru. Stretneme sa hneď po svätej omši v kostole. Trvať bude približne do 20.00.
V sobotu pozývam všetky deti na faru, na „Dielničky.“ Začíname o 16.30.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni majú službu upratovania ulice Karpatská, Puškinova a Narcisová.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
st: sviatok sv. Marka, evanjelistu