Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu 15.4.2018

Slávime tretiu veľkonočnú nedeľu.Dnes po svätej omši o 9.30 a aj na ďalšie nedele budú tu v kostole stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná, zvlášť všetkých prosím, aby 6. mája boli tu, kvôli meraniu na rovnošaty.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni majú službu upratovania ulice Javorinská a Bottova.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštívime Ostrihom a Budapešť. Ešte sú voľné miesta, záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej. Pri zápise treba dať zálohu 50,- €.
Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná, nedeľa Dobrého pastiera. Po svätých omšiach bude zbierka pre seminár. Celý týždeň sa zároveň máme viac modliť za duchovné povolania.
Centrum pre rodinu pozýva v pondelok 16.4.2018 o 18:00 na prednášku manželov Kondelovcov s názvom „Sedem podnetov pre krajšie manželstvo.“ Prednáška sa uskutoční v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého.
Pozývame taktiež na sv. omšu za účasti rodín, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19.4.2018 o 18:30 v Kostole Sv. rodiny na Juhu.