Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu 8.4.2018

Slávime druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva. Popoludní o 15.00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona Sviatosti Oltárnej.Dnes po svätej omši o 9.30 a aj na ďalšie nedele budú tu v kostole stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná.

V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu
Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov trenčianskeho dekanátu. O 9.00 začne poklonou tu v kostole a o 9.30 bude svätá omša. Všetkých pozývam, večerná omša nebude.
V piatok pozývam všetky deti, najmä prvoprijímajúce, zaspievať si pri sv. omši. Stretneme sa o 17.45 na chóre.
V sobotu pozývam všetky deti na faru, na „Dielničky.“ Začíname o 16.30.

Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni majú službu upratovania Nozdrkovce.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštívime Ostrihom a Budapešť. Ešte je 5 voľných miest, záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej. Pri zápise treba dať zálohu 50,- €.
ZŠ s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v tomto týždni od 9. – 13. apríla v čase od 14.00 do 17.00. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

Liturgický kalendár:
po: slávnosť Zvestovanie Pána
st: spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka