Oznamy na Veľkonočnú nedeľu 1.4.2018

Slávime Veľkonočnú nedeľu, zmŕtvychvstanie Pána, najväčší sviatok katolíckej Cirkvi. Po svätých omšiach je dnes veľkonočná zbierka na potreby farnosti. Za milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. Dnes popoludní nebudú litánie tu v kostole. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude budúcu nedeľu.Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby veľkonočné obrady v našej farnosti prebehli krásne a dôstojne. Ženám, ktoré upratovali, organistom a spevákom, tým, čo spievali pašie, čo čítali, pani kostolníčkam, kvetinárom, miništrantom. Rovnako všetkým, ktorí si našli čas na poklonu pri Božom hrobe. Naša námaha nech sa odrazí v našich životoch, nech ju odmení Pán Boh.
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Svätá omša bude ráno o 8.00. V meste sú sväté omše ako v nedeľu, okrem večernej v kostole Notre Dame. Tá nebude.
Celý týždeň Cirkev slávi ako jeden deň, sväté omše sú slávnostnejšie na oslavu vzkrieseného Krista.
Bude aj prvý piatok v mesiaci apríl. Spovedať budem pol hodinu pred svätými omšami. Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám tých, čo k nim chodievam.
Vo veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Biskupická ulica.
V dňoch 11. a 12. mája organizujeme z našej farnosti výlet do Maďarska. Navštívime Ostrihom a Budapešť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na fare alebo v sakristii, alebo u p. Agáty Rehákovej ešte do konca týždňa. Pri zápise treba dať zálohu 50,- €.
Na budúcu nedeľu po svätej omši o 9.30 bude tu v kostole stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Účasť je nevyhnutná.
Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu bude na Skalke Púť k Božiemu milosrdenstvu, program začne o 14:30. (Bližšie informácie nájdete na výveske) Srdečne vás pozývame.
Všetkým Vám chcem popriať krásne Veľkonočné sviatky! Nech je Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus jedinou istotou v našom premenlivom svete a v našich životoch! Nech je jedinou pravdou, ktorá vedie naše srdcia!