Oznamy na 6. nedeľu v období cez rok 11.2.2018

Slávime šiestu nedeľu v období cez rok.Dnešná nedeľa je aj spomienkou na Lurdskú Pannu Máriu. Je to svetový deň chorých. Je už zvykom v našej farnosti v tento deň udeľovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť budem vysluhovať zajtra pri večernej svätej omši. Môžu ju prijať naši starší bratia a sestry alebo vážne chorí, ktorí sú v posväcujúcej milosti, teda po svätej spovedi.
Popolcovou stredou začína v novom týždni pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Svätá omša bude tak ako býva, večer o 17.30, pri nej sa udeľuje popolec. Pripomínam, že na popolcovú stredu je prísny pôst, iba raz za deň sa môžeme najesť dosýta, a úplne sa zdržiavame mäsa.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V pôstnom období sa budeme v kostole spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 16.45 a v nedeľu o 14.00. Nájdime si čas aj na tieto pobožnosti.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni majú službu upratovania Nozdrkovce.
Ešte v tomto týždni sa môžete prihlásiť na lyžovačku na Makove 20.2.2018. Cena denného lístka aj s dopravou je pre dospelých 12 eur, pre študentov 10 eur. Prihlasovať sa môžete na fare, telefonicky alebo v sakristii kostola.
Budúca nedeľa bude prvá pôstna, v našich katolíckych kostoloch je zbierka na charitu. Aj takýmto spôsobom môžeme dať pôstu zmysel. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Prvé sväté prijímanie detí bude v tomto roku v našej farnosti 20. mája. Na budúcu nedeľu, 18. februára, po svätej omši o 9.30, bude tu v kostole stretnutie detí, ktoré sa naň pripravujú. Prosím, aby s každým dieťaťom prišiel aspoň jeden z rodičov. Stretnutie je nevyhnutné!
V dňoch 12. – 18. februára 2018 prebehne na Slovensku už po ôsmykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva. Heslom tohto ročníka je „Manželstvo – umenie lásky“. Aj v meste Trenčín je pre manželské páry pripravených množstvo podujatí. Bližšie informácie nájdete na internetových stránkach a facebooku Centra pre rodinu. V kostole sv. Rodiny na Juhu sa bude pri tejto príležitosti 15.2. slúžiť sv. omša s možnosťou obnovy manželského súhlasu. Po nej budú nasledovať piesne chvál s Lámačskými chválami.
V nedeľu 18.2.2018 o 16:00 pozýva Centrum pre rodinu Trenčín do svojich priestorov na Farskej 12 na Tvorivé dielne pre mladšie aj staršie deti s názvom Šperkovo.

Liturgický kalendár:
st: Popolcová streda, deň pokánia