Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7.1.2018

Slávime Nedeľu Krstu Krista Pána. Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa liturgické obdobie „cez rok.“. Prestanú sa spievať vianočné piesne a odložia sa betlehemy. Stromčeky ako výzdoba môžu zostať až do Hromníc, 2. februára.
Je aj prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, a potom o 16.00 bude v našom kostolíku koncert súboru Opatovčan z Opatoviec. Potešíme sa ešte vianočnými piesňami, všetkých Vás srdečne pozývam.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok bude na fare po večernej svätej omši stretnutie miništrantov. Všetkých chlapcov pozývam.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, v novom týždni má službu upratovania Záhumenská ulica.
26. decembra 2016 prebiehalo v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Koledovania sa zúčastnilo 19 detí a 8 sprevádzajúcich osôb, ktorých prijalo spolu 22 rodín. Celkovo sa vyzbieralo 1 075 €, ktoré budú použité na podporu rozvojových projektov pre núdznych v afrických krajinách. Všetkým rodinám, ktoré koledníkov prijali, i tým, ktorí podporili Dobrú novinu, patrí srdečné poďakovanie za ich štedrosť.
Od soboty 13. januára 2018 sa v Diecéznej svätyni na Skalke opäť začnú sláviť pravidelné sv. omše o 16:00, najskôr len počas víkendov a od 1. pôstnej nedele každý deň.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva rodiny s deťmi na korčuľovanie v nedeľu 7. januára 2018 na Zimnom štadióne P. Demitru v Trenčíne v čase od 16:45 do 17:45. Ďalšie informácie nájdete na stránkach CPR.