Oznamy na 30. nedeľu v období cez rok 29.10.2017

Slávime tridsiatu nedeľu v období cez rok. Pred kostolom sa dnes predávajú medovníkové srdiečka. Je to pomoc pre najchudobnejšie krajiny sveta. Pán Boh zaplať aj za takúto podporu. Viac informácií je na výveske.
Keďže sa zmenil čas, večerné sväté omše v týždni budú bývať o hodinu skôr, teda o 17.30.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budem vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätými omšami, v ostatných dňoch pol hodinu. V piatok po sv. omši bude prvopiatková pobožnosť a eucharistické požehnanie.
V stredu bude slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú tak, ako v nedeľu.
Vo štvrtok bude Spomienka na všetkých verných zosnulých. Popoludní o 15.00 bude dušičková pobožnosť na cintoríne, pomodlíme sa tam aj k Božiemu milosrdenstvu a sv. omša bude večer o 17.30.
Vo štvrtok, na Dušičky, bude aj v kaplnke na mestskom cintoríne svätá omša o 16.00.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodievam.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Legionárska ulica.
V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Treba navštíviť cintorín a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho stále platia tieto podmienky: Svätá spoveď v tomto čase, sväté prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Úmysly svätých omší sú zaplnené až do konca roka. Na nový rok sa začne zapisovať od začiatku decembra. Dať na svätú omšu bez dátumu môžete vždy.
Celý týždeň budú v predsieni kostola „sviečky za nenarodené deti“. Minimálny príspevok do pokladničky je 1,- Euro za malú sviečku a 4,- za väčšiu voňavú. Výnosom z tohto predaja podporíme Fórum života, ktoré pomáha ženám, matkám a ich deťom v núdzi.

Liturgický kalendár:
st: slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
št: Spomienka na všetkých verných zosnulých
so: spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa