Oznamy na 29. nedeľu v období cez rok 22.10.2017

Slávime dvadsiatu deviatu nedeľu v období cez rok. V našich katolíckych kostoloch je dnes po svätých omšiach zbierka na misie.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.

Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Karpatská, Puškinova a Narcisová.
V piatok pozývam deti na faru na „Dielničky“. Začnú o 16.00.
V noci zo soboty na nedeľu 29. októbra sa mení letný čas na zimný. Hodinky si treba posunúť o hodinu dozadu.
Od budúceho pondelka, 30. októbra, budú aj večerné sväté omše bývať o hodinu skôr, o 17.30.
Na budúcu nedeľu sa tak ako po minulé roky budú pred kostolom predávať medovníkové srdiečka. Je to pomoc pre najchudobnejšie krajiny sveta. Pán Boh zaplať aj za takúto podporu.
Úmysly svätých omší sú zaplnené až do konca roka. Na nový rok sa začne zapisovať od začiatku decembra. Dať na svätú omšu bez dátumu môžete vždy.

Liturgický kalendár:
so: sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov