Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok 25.6.2017

Slávime dvanástu nedeľu v období cez rok. Dnes je v našich kostoloch zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, bývalý halier sv. Petra. Pán Boh zaplať za každý milodar.
Zajtra, v pondelok, bude sláviť o 18.30 sv. omšu v našej farnosti novokňaz Jozef Šrank. Všetkých Vás na ňu pozývam.
V stredu dopoludnia vyspovedám starých a chorých. Prvý piatok v mesiaci je síce až v tom ďalšom týždni, ale vtedy tu nebudem. V stredu po svätej omši bude aj poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok, svätá omša bude tak ako býva, večer o 18.30. Vo štvrtok 29.6. o 19.30 sa uskutoční v átriu piaristického kláštora záverečný koncert speváckeho zboru Piarissimo a Komorného orchestra ZUŠ. Vstup je cez kaviareň Alžbetka.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Legionárska ulica.
V piatok o 12.00 odchádzame na miništrantský výlet. Treba si zobrať stan, karimatku, spacák, turistické oblečenie, pršiplášť, plavky, jedlo a vodu. Návrat bude v sobotu okolo 17.00.
V piatok bude sv. omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Sobota bude prvá v mesiaci, pobožnosť k fatimskej Panne Márii pred sv. omšou sa pomodlíte sami.
Pripomínam, že cez letné prázdniny od 3.7. večerné sv. omše o 17.00 v kostole Notre Dame nebývajú. Nedeľná sv. omša o 18.30 v Notre Dame je po celý rok.
5. júla organizujeme autobus do Nitry na oslavy sv. Cyrila a Metoda, ako nás k tomu povzbudili v pastierskom liste naši otcovia biskupi. Hlavným celebrantom je Mons. Dávid Bartimej Tencer, reykjavický diecézny biskup. Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo na fare… Odchod autobusu bude o 7.45 z autobusovej stanice.

Liturgický kalendár:
st: spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
št: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov