Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 4.6.2017

images (1)

Slávime Nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Je to tretí najväčší sviatok katolíckej Cirkvi. Touto nedeľou končí veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok. Od zajtra sa už namiesto Raduj sa nebies Kráľovná modlíme modlitbu Anjel Pána.

Je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona. Prosím všetkých horliteľov ruží v našej farnosti, aby po tejto pobožnosti ostali ešte chvíľu v kostole.
Vo štvrtok 8. júna bude v Diecéznej svätyni na Skalke rekolekcia kňazov trenčianskeho a nemšovského dekanátu, na ktorú vás srdečne pozývame. V spoločenstve s kňazmi oslávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. O 9:00 bude modlitba posv. ruženca za kňazov, o 9:30 adorácia a o 10:00 slávnostná sv. omša.
Pútnické miesto Skalka ďalej pozýva v piatok 9. júna na Noc kostolov, do ktorej sa zapojí aj Kláštor na Veľkej Skalke, kde bude od 19:00 pripravený celovečerný program – ukážky zo stredovekej kuchyne, pásmo slova a piesní o Skalke a vrcholom bude repríza divadelného predstavenia Posledné dni Ježiša Krista o 21:00.
V sobotu 10. júna od 20:00 bude v Diecéznej svätyni Večer milosrdenstva, ktorý začne prednáškou, spoločnou modlitbou a piesňami a pokračovať bude celonočnou adoráciou Oltárnej sviatosti.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na budúcu nedeľu 11. júna o 16:00 všetky deti do záhrady centra na marionetové predstavenie Divadla pod hríbikom s názvom Poprepletko.
Deti, ktoré ešte nemajú fotky zo slávnosti 1. sv. prijímania si ich môžu vyzdvihnúť po omši na fare.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania Nozdrkovce.
Liturgický kalendár:
po: Svätodušný pondelok
št: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza