Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu 21.5.2017

Slávime šiestu veľkonočnú nedeľu.

V našej farnosti je dnes prvé sväté prijímanie, prosme a modlime sa za tieto deti, nech sú vždy priateľmi Pána Ježiša Krista.
Prosím deti a ich rodičov, aby rovnošaty vrátili na faru zajtra do večera.
Dnes sa uskutoční v centre mesta pri Dome armády druhý ročník podujatia „Deň rodiny v Trenčíne“ so začiatkom o 14.00. Pred ukončením podujatia zavíta medzi nás aj náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Podrobný program nájdete na výveske.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Nanebostúpenia Pána. Svätá omša bude večer o 18.30.
Od piatku sa budeme po sv. omšiach modliť Novénu k Duchu Svätému.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Stromová a Sasinkova.
V novom týždni sú pondelok, utorok a streda prosebnými dňami. Prosiť Pána Boha máme za úrodu.
Na budúcu nedeľu je v našich kostoloch zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať, že ich máme.
Pútnické miesto Skalka oznamuje, že od pondelka 22. mája sa v Diecéznej svätyni slávi svätá omša každý deň o 16:00. Zároveň vás pozývame na púť ku Guadalupskej Panne Márii, ktorá sa na Skalke uskutoční najbližšiu sobotu 24. mája. Program začne o 15:00.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
št: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok
pi: spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza