Oznamy na Kvetnú nedeľu 9.4.2017

Kvetna
Slávime Kvetnú nedeľu. Začíname ňou Veľký týždeň. Aj dnes o 14.00 bude tu v kostole pobožnosť krížovej cesty. Dnešná nedeľa je aj dňom mládeže, popoludní o 15.30 budú mať deti pravidelné tvorivé stretnutie s mladými v cirkevnej ZŠ.
Dnes sa začína spoločná svätá spoveď pred Veľkou nocou v Trenčíne. Spovedať sa bude v piaristickom kostole i v kostole na Juhu, a to od 15.00 do 17.30. Spovedať budeme aj v pondelok, od 15.00 do 17.30, a v utorok od 9.00 do 11.30 a zase od 15.00 do 17.30. V pondelok a v utorok sa spovedá už iba v piaristickom kostole.
V pondelok, v utorok a v stredu budú sväté omše tu v kostole ráno o 7.00. Večerné sväté omše nebudú. Ani v stredu nebude poklona.
Na Zelený štvrtok bude svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere o 18.30.
Na Veľký piatok budú obrady na pamiatku Pánovej smrti o 15.00. Po nich bude vyložená Sviatosť Oltárna pri Božom hrobe do 21.30. Poklona bude pokračovať aj na Bielu sobotu, od 10.00 až do večerných obradov vzkriesenia, ktoré budú o 19.00. Tí, čo prídete na túto Veľkonočnú vigíliu, nezabudnite si priniesť aj sviece. Prosím vás, aby ste si našli čas na poklonu pri Božom hrobe.
Pripomínam, že na Veľký piatok je prísny pôst. Úplne sa máme zdržiavať mäsa a len raz za deň sa môžeme najesť dosýta.
Na Veľký piatok sa uskutoční krížová cesta mestom Trenčín. Začne o 18.30 pred kostolom Notre Dame a ukončí sa na nádvorí trenčianskeho hradu. Všetci ste pozvaní, môžete si so sebou priniesť sviečky.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol. V novom týždni majú službu upratovania ulice Karpatská, Puškinova a Narcisová.
Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa, je to najväčší sviatok kresťanstva.
Po svätých omšiach bude veľkonočná zbierka na potreby farnosti.
Stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude až v nedeľu 23.4. po svätej omši o 9.30. Účasť všetkých detí je potrebná!

Obrady na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu:

Biskupice

Fara Trenčín

Notre Dame

Sv. Anna

Piaristi

Trenčín Juh

Zelený štvrtok

18.30

16.00

17.00

16.00

18.00

18.30

Veľký piatok

15.00

16.00

17.00

17.00

15.00

16.00

Poklona do:

21.30

20.00

22.00

20.00

21.00

20.00

Biela sobota

19.00

18.00

19.00

18.00

19.00

19.00

Poklona od:

10.00

8.00

7.00

8.30

8.00

8.00