Oznamy na 6. nedeľu cez rok 12.2.2017

Slávime šiestu nedeľu v období cez rok. 

V stredu bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude. V stredu nebude ani poklona.
Prvé sväté prijímanie detí bude v tomto roku v našej farnosti 21. mája. O dva týždne, 26. februára, po svätej omši o 9.30, bude tu v kostole stretnutie detí, ktoré sa naň pripravujú. Prosím, aby s každým dieťaťom prišiel aspoň jeden z rodičov. Stretnutie je nevyhnutné!
Ďakujem tým, čo upratovali kostol. V novom týždni má službu upratovania Legionárska ulica.
Aj v tomto roku spolu s farnosťou Trenčín organizojeme lyžovačku na Makove. Cena denného lístka aj s dopravou je pre dospelých 12 € a pre deti ZŠ a študentov 10 €. Chceme ísť spoločne autobusom v utorok 28.2.2017 o 7.15 tu od kostola z Biskupíc alebo o 7.30 z autobusovej stanice v meste. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na fare.
Od 13. do 19. 2. 2017 prebieha Národný týždeň manželstva. V tomto týždni budú prebiehať rôzne aktivity pre manželské páry. Okrem duchovných a kultúrnych podujatí sú aj rôzne zľavy na romantické posedenie v gastronomických zariadeniach nášho mesta. Podrobnosti si môžete pozrieť na výveske alebo na stránke Centra pre rodinu.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy