Oznamy na 4. adventnú nedeľu 23.12.2018


 1. Slávime štvrtú adventnú nedeľu. Ešte dnes prebieha v meste spoločná spoveď, od 15.00 do 17.30 v piaristickom kostole i v kostole na Juhu.
  Z predsiene kostola si môžete dnes i zajtra zobrať betlehemské svetlo.
  Zajtra je Štedrý deň. Svätá omša bude ráno o 7.00, potom až polnočná.
  V utorok je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú tak, ako bývajú v nedeľu. Po nich bude vianočná zbierka určená pre potreby farnosti. Za každý milodar vyslovujem Pán Boh zaplať.
  V stredu bude slávnosť sv. Štefana, sväté omše budú tak ako v nedeľu. Popoludní budú deti koledovať Dobrú novinu, ešte dnes sa môžete prihlásiť v sakristii tí, čo ich prijmete.
  V ostatných dňoch budú sväté omše tak, ako bývajú.
  Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania ulica J. Zemana.
  Budúca nedeľa je zároveň sviatkom Svätej rodiny.
  Termín birmovky v našej farnosti je 9. jún 2019. Pripomínam, že skupinka 1 má stretnutie dnes po svätej omši o 9.30 a skupiny 2 a 3 až 12.1. o 18.00. Tieto stretnutia sú povinné, ak niekto nemôže prísť, nech sa ospravedlní.
  Všetkým Vám prajem a vyprosujem požehnané Vianočné sviatky! Nech v našich srdciach horí svetlo viery, nádeje a lásky, všetkého, čo prináša Ježiš Kristus!

Liturgický kalendár:
ut: slávnosť Narodenia Pána
st: sviatok sv. Štefana, mučeníka
št: sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
pi: sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Oznamy na 2. adventnú nedeľu 9.12.2018

Slávime druhú adventnú nedeľu. Dnes po svätej omši o 9.30 príde do kostola svätý Mikuláš… Ďakujem všetkým, ktorí mu akokoľvek pomohli.
Dnes o 14.00 sa na Mierovom námestí a o 15.00 v kostole u piaristov uskutoční Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier. Program je na výveske. Ste srdečne pozvaní.
Prosím, aby ste ešte v tomto týždni nahlásili tých, ku ktorým nechodím, ale chceli by prijať sviatosti pred sviatkami.
V novom týždni budú streda, piatok a sobota zimné kántrové dni. Zvlášť sa máme modliť za príchod Božieho kráľovstva do rodín a ich duchovnú obnovu a za pokoj a spravodlivosť vo svete.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00. Večerná nebude.
V piatok po svätej omši budú na fare „Dielničky“. Všetky deti, aj s rodičmi, pozývam.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Legionárska ulica.
Na budúcu nedeľu bude po svätej omši o 9.30 na fare stretnutie tých, čo koledujú “Dobrú novinu”. Pozývam všetky deti i mladých. Tí, čo ich radi prijmete, prihláste sa v sakristii.

Liturgický kalendár:
št: spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
pi: spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy na 1. adventnú nedeľu 2.12.2018

Slávime prvú adventnú nedeľu. Po svätých omšiach je zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Je aj prvá nedeľa, pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 sa dnes pomodlíte sami.
Aj dnes bude po svätej omši o 9.30 na fare stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých. Rovnako aj na budúci týždeň ich pozývam na nácvik. Tí, čo ich radi prijmete, prihláste sa v sakristii.
V pondelok, teda zajtra, je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna nášho mesta. V piaristickom kostole bude slávnostná sv. omša večer o 18.00. Ste srdečne pozvaní.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok aj v piatok hodinu pred svätými omšami, v ostatných dňoch som tu približne pol hodinu pred omšou. Pre tých, čo pravidelne pristupujete k sviatostiam, toto nech je už aj vianočná spoveď.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodím pravidelne.
Prosím, aby ste ešte v tomto týždni nahlásili tých, ku ktorým nechodím, ale chceli by prijať sviatosti pred sviatkami.
V sobotu  8. decembra máme slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.
Tomuto titulu je zasvätený kostol Notre Dame, kde bude aj hodová slávnosť. Slávnostná sv. omša bude o 8.30.
Na budúcu nedeľu by mal aj k nám do kostola prísť sv. Mikuláš. Už teraz ďakujem všetkým, čo mu pomôžu a pozývam deti…
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Javorinská a Bottova.
Prvou adventnou nedeľou sa v Centre pre rodinu Trenčín začínajú Adventné dielničky, ktoré sa budú konať každú adventnú sobotu a nedeľu v čase od 16.00 do 19.00 hod. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, ochutnať vianočné dobroty a ohriať sa pri punči.
Koncert na podporu hospicu, prijímanie do škapuliara, noc modlitieb za deti, všetky tieto akcie sú na výveske, pozývam všetkých, aby niečím začali adventnú dobu.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
ut: spomienka sv. Barbory, panny a mučenice
št: spomienka sv. Mikuláša, biskupa
pi: spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
so: slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok 25.11.2018

Slávime tridsiatu štvrtú nedeľu v období cez rok. Zároveň je dnes sviatok Krista Kráľa. Preto poobede o 15.00 bude tu v kostole ďakovná pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou a zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Po svätej omši o 9.30 bude na fare stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých. Rovnako aj na budúci týždeň ich pozývam na nácvik.
Po tej istej omši prosím birmovancov, aby dnes zostali v kostole.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok po svätej omši pozývam deti i s rodičmi na faru, na „Dielničky.“
Sobota bude prvá v mesiaci, ráno pred svätou omšou, teda o 6.45, bude fatimská pobožnosť.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania Nozdrkovce.
Prosím, aby ste v sakristii alebo na fare nahlásili tých, čo chcú prijať sviatosti pred sviatkami a sú starí či chorí, teda treba ich navštíviť doma. Nejde o tých, ku ktorým chodievam pravidelne.
Budúca nedeľa je prvá adventná a zároveň prvá v cirkevnom roku. Po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Na začiatku svätých omší sa budú požehnávať adventné vence a sviece, teda aj vy si ich môžete priniesť a položiť na bočný oltár.
Centrum pre rodinu pozýva dnes o 16.00 do svojich priestorov na tvorivé dielne, ktoré sa ponesú v duchu blížiacich sa Vianoc.

Liturgický kalendár:
pi: sviatok sv. Ondreja, apoštola