Oznamy na 1. adventnú nedeľu 2.12.2018

Slávime prvú adventnú nedeľu. Po svätých omšiach je zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Je aj prvá nedeľa, pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 sa dnes pomodlíte sami.
Aj dnes bude po svätej omši o 9.30 na fare stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých. Rovnako aj na budúci týždeň ich pozývam na nácvik. Tí, čo ich radi prijmete, prihláste sa v sakristii.
V pondelok, teda zajtra, je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna nášho mesta. V piaristickom kostole bude slávnostná sv. omša večer o 18.00. Ste srdečne pozvaní.
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok aj v piatok hodinu pred svätými omšami, v ostatných dňoch som tu približne pol hodinu pred omšou. Pre tých, čo pravidelne pristupujete k sviatostiam, toto nech je už aj vianočná spoveď.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodím pravidelne.
Prosím, aby ste ešte v tomto týždni nahlásili tých, ku ktorým nechodím, ale chceli by prijať sviatosti pred sviatkami.
V sobotu  8. decembra máme slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.
Tomuto titulu je zasvätený kostol Notre Dame, kde bude aj hodová slávnosť. Slávnostná sv. omša bude o 8.30.
Na budúcu nedeľu by mal aj k nám do kostola prísť sv. Mikuláš. Už teraz ďakujem všetkým, čo mu pomôžu a pozývam deti…
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Javorinská a Bottova.
Prvou adventnou nedeľou sa v Centre pre rodinu Trenčín začínajú Adventné dielničky, ktoré sa budú konať každú adventnú sobotu a nedeľu v čase od 16.00 do 19.00 hod. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, ochutnať vianočné dobroty a ohriať sa pri punči.
Koncert na podporu hospicu, prijímanie do škapuliara, noc modlitieb za deti, všetky tieto akcie sú na výveske, pozývam všetkých, aby niečím začali adventnú dobu.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
ut: spomienka sv. Barbory, panny a mučenice
št: spomienka sv. Mikuláša, biskupa
pi: spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
so: slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok 25.11.2018

Slávime tridsiatu štvrtú nedeľu v období cez rok. Zároveň je dnes sviatok Krista Kráľa. Preto poobede o 15.00 bude tu v kostole ďakovná pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou a zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Po svätej omši o 9.30 bude na fare stretnutie tých, čo sa chcú zapojiť do koledovania “Dobrej noviny”. Pozývam všetky deti i mladých. Rovnako aj na budúci týždeň ich pozývam na nácvik.
Po tej istej omši prosím birmovancov, aby dnes zostali v kostole.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok po svätej omši pozývam deti i s rodičmi na faru, na „Dielničky.“
Sobota bude prvá v mesiaci, ráno pred svätou omšou, teda o 6.45, bude fatimská pobožnosť.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania Nozdrkovce.
Prosím, aby ste v sakristii alebo na fare nahlásili tých, čo chcú prijať sviatosti pred sviatkami a sú starí či chorí, teda treba ich navštíviť doma. Nejde o tých, ku ktorým chodievam pravidelne.
Budúca nedeľa je prvá adventná a zároveň prvá v cirkevnom roku. Po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať. Na začiatku svätých omší sa budú požehnávať adventné vence a sviece, teda aj vy si ich môžete priniesť a položiť na bočný oltár.
Centrum pre rodinu pozýva dnes o 16.00 do svojich priestorov na tvorivé dielne, ktoré sa ponesú v duchu blížiacich sa Vianoc.

Liturgický kalendár:
pi: sviatok sv. Ondreja, apoštola