Farské oznamy Trenčianske Biskupice (10.05. 2020)Piata Veľkonočná nedeľa rok

Sv. omše v týždni budú:
Pondelok  11.05. 18.30
Utorok       12.05. 18.30
Streda       13.05. 18.30
Štvrtok      14.05.   7.30 
Piatok       15.05.  18.30
Sobota      16.05   07.30 
Nedeľa      17.05.  07.00  09.30

Liturgický kalendár:

Pondelok: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, spomienka
Streda:     Bl. Panny Márie Fatimskej, spomienka
Štvrtok:   Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Sobota:    Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa:  Šiesta veľkonočná nedeľa

• 1. Sv. prijímanie sa presúva na 21.6. 2020. Veríme, že vtedy sa už bude dať, ak nie potom by sme museli presunúť na september.
• V piatok 15.5. o 19.30 sa stretnú rodičia tretiakov v kostole, deti sa zatiaľ stretnú na fare.
• Nová spovednica je už hotová a umiestnená v našom kostole. Jej suma je 2 000 Eur. Ak by ste chceli prispieť, môže tak urobiť osobne na fare alebo na farský účet v Slovenskej sporiteľni: SK37 0900 0000 0002 7436 2770. Ďakujem so srdca štedrým darcom, ktorí už prispeli svojím darom na spovednicu.
• Nedeľná sv. omša o 7.00 bude pre dôchodcov nad 65 rokov, ako to odporúča hlavný hygienik.
• Na druhej sv. omši o 9.30 tí, ktorí nevojdú do kostola, budú môcť byť vonku.
• Pri vstupe do kostola si veriaci dezinfikuje ruky s dezinfekciou, ktorá je na stolíku alebo použije rukavice
• Do kostola noste rúška.
• Veriaci sedia v laviciach pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.
• Podobne aj medzi jednotlivými veriacimi, ktorí stoja, nech sú minimálne dvojmetrové rozostupy.
• Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
• Znak pokoja sa vynecháva
• Kto mám akékoľvek príznaky choroby- silná nádcha, kašeľ, horúčka, nech do kostola nejde z ohľaduplnosti voči ostatným.
• Kto z obavy o svoje zdravie, má ešte strach ísť do kostola, môže naďalej sledovať sv. omšu z televízie, rozhlasu; ten má aj dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, kým nenastane úplné uvoľnenie obmedzení
Službu upratovania tento týždeň prosíme ulice Javorinská a Bottová. 
Dnes je deň matiek, ďakujeme matkám za ich lásku a starostlivosť, vyprosujem Božie požehnanie.

Farské oznamy Trenčianske Biskupice (26.04. 2020)

Liturgický kalendár:

Streda:    Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Piatok:     Sv. Jozefa, robotníka,  spomienka
Nedeľa:   Štvrtá Veľkonočná, rok A.

Situácia ohľadom bezpečnostných opatrení zostáva nezmenená, hoci veríme, že čoskoro sa opatrenia uvoľnia aj ohľadom otvorenia kostolov.  Zatiaľ pokračujeme tak, ako doteraz. Sv. omše slúžim súkromne. Všetky úmysly, ktoré ste mali doteraz zapísané, boli odslúžené. V nasledujúcich dňoch budem slúžiť sv. omše na tie úmysly, ktoré sú zapísané v kalendári. Ak by niekto chcel zapísať úmysel sv. omše, môže tak urobiť telefonicky alebo nahlásiť na fare.
Kostol bude cez týždeň otvorený v nasledovných dňoch:
Pondelok:  17.30 – 18.30
Streda:       17.30 – 18.30
Piatok:       17.30 – 18.30
Nedeľa      10.30 –  11.00 Pokračovať v čítaní

Farské oznamy Trenčianske Biskupice (05.04. 2020) Kvetná nedeľa rok A,

Drahí bratia a sestry
Dnes je kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Veľký týždeň vyvrcholí Veľkonočným trojdním. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela Sobota. Slávime v ňom umučenie a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.
Tak ako bolo už vyhlásené Veľkonočné sviatky sa budú sláviť bez účasti veriacich, len s asistenciou a malým doprovodom. V každom farskom kostole sa má sláviť Veľká noc, ak kňaz môže. Ak by ochorel, aj pre neho platí, že musí zostať doma.
V našom farskom chráme budem sláviť obrady Veľkonočného Trojdnia v nasledujúcich hodinách:
Zelený štvrtok:       18.30
Veľký piatok:         15.00
Biela sobota:          18.30

Pokračovať v čítaní