Oznamy na 24. nedeľu v období cez rok 16.9.2018

Slávime dvadsiatu štvrtú nedeľu v období cez rok.
Od zajtra sa opravuje kostol zvnútra. Preto budú sväté omše bývať v budove fary na poschodí v pastoračnej miestnosti. V pondelok, utorok stredu a v piatok budú o 18.30, vo štvrtok ráno o 7.00. V sobotu 22. septembra bude omša iba večer o 18.00 vonku pred kostolom (tá bude už nedeľná), a na budúcu nedeľu 23. septembra bude omša iba o 9.30 v Nozdrkovciach pri kríži.
V nedeľu 30. septembra, teda o dva týždne, už, s Božou pomocou, budú omše zase v kostole. V sobotu pred tým bude treba poupratovať kostol, už teraz prosím o pomoc.
V stredu po svätej omši nebude poklona.
Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
Na budúci rok by mala byť v našej farnosti sviatosť birmovania. Prijať ju môžu žiaci ôsmeho ročníka ZŠ a starší, ktorí ešte neboli na birmovke. Záujemcov prosím, aby si v sakristii alebo na fare vyzdvihli prihlášku. Vyplnenú ju potom prinesú na stretnutie birmovancov.
Centrum pre rodinu Trenčín pozýva slobodných katolíkov vo veku 28 – 42
rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na stretnutie s
názvom speed dating katRande, ktoré sa uskutoční 1. októbra 2018, o 17.
hod v Centre pre rodinu, Farská 12. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom
webu CPR Trenčín. Centrum pozýva taktiež na sv. omšu za účasti rodín, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.9.2018 o 18:30 v Kostole Sv. rodiny na Juhu.

Liturgický kalendár:
št: spomienka sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov
pi: sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
so: spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka