Farské oznamy Trenčianske Biskupice (13.10. 2019) 28. nedeľa obdobie cez rok „C“

Sv. omše v týždni budú:

Pondelok  14.10. 18.30
Utorok     15.10. 18.30
Streda       16.10. 18.30
Štvrtok     17.10. 07.00
Piatok       18.10. 18.30
Sobota      19.10. 07.30
Nedeľa    20.10. 06.45   09.30

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, spomienka
Utorok:    Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda:     Sv. Margity Márie Alacoque, spomienka
Štvrtok:   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Piatok:      Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa:   29. nedeľa v období cez rok

  • Dnes po sv. omši zakúpením medovníkových srdiečok, ktoré sa budú rozdávať po sv. omšiach, môžete podporiť iniciatívu Zbierka proti hladu.
  • V stredu po sv. omši bude adorácia.
  • V piatok 18.10. modlitbová aktivita „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú inicioval ešte páter Pio. Deti sa budú modliť pred sv. omšou. Deti sa stretnú tu v kostole o 18.45 aby si rozdelili jednotlivé desiatky.
  • Na budúcu nedeľu 20.10. po sv. omši bude stretnutie s rodičmi tretiakov, detí, ktoré v tomto šk. roku chcú pristúpiť na 1. sv. prijímanie.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme ulice J. Zemana a Záhumenská.