Farské oznamy Trenčianske Biskupice (26.01. 2020) Tretia nedeľa v období cez rok

Sv. omše v týždni budú:Pondelok    27.01.   17.30
Utorok        28.01.   17.30
Streda        29.01.   17.30
Štvrtok        30.01.   07.00 
Piatok         31.01.  17.30
Sobota       01.02.   06.45 Fatimská pobožnosť   07.30 
Nedeľa       02.02.   07.00   09.30

Liturgický kalendár:

Pondelok:  Sv. Angely Merici, panny
Utorok:      Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok:       Sv. Jána Bosca, kňaza
Nedeľa:     Obetovanie Pána

• V stredu adorácia po sv. omši
• Komunita Emanuel na Slovensku už 25 rokov organizuje evanjelizačné stretnutie pre mladých vekom aj srdcom, ktoré nesie názov On je živý. Tohoročné jubilejné stretnutie sa bude konať v dňoch 7. – 9. februára 2020 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Ústrednou témou stretnutia bude posynodálna exhortácia Svätého otca Františka – Christus vivit. Bližšie Informácie o podujatí nájdete na webovej stránke: www.onjezivy.sk
•  Ďakujeme tým, ktorí upratovali kostol a službu upratovania tento týždeň prosíme Legionárska.