Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 13.1.2019

Slávime Nedeľu Krstu Krista Pána. Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa liturgické obdobie „cez rok.“. Prestanú sa spievať vianočné piesne a odložia sa betlehemy. Stromčeky ako výzdoba môžu zostať až do Hromníc, 2. februára.
V stredu po svätej omši bude krátka poklona a požehnanie so Sviatosťou.
Vo štvrtok bude svätá omša ráno o 7.00, večerná nebude.
V piatok pozývame všetkých na spev, Avšak s malými zmenami: stretneme sa už o 16.30 na fare a začneme spoločnou hrou, potom bude biblické zamyslenie a nakoniec nácvik piesní. Tešíme sa na všetkých, aj väčších, ktorí môžu prispieť svojimi nápadmi.
Od piatku budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlime sa v týchto dňoch intenzívnejšie na tento úmysel.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Biskupická ulica.

Liturgický kalendár:
št: spomienka sv. Antona, opáta