Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok 11.11.2018

Slávime tridsiatu druhú nedeľu v období cez rok.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu.
V piatok po večernej omši pozývam všetky deti, aj s rodičmi, na faru, na „Dielničky“.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu majú službu upratovania ulice Stromová a Sasinkova.
Na budúcu nedeľu, 18. novembra bude po svätej omši o 9.30 stretnutie birmovancov. Prosím, aby priniesli aj vyplnenú prihlášku, tí, ktorí ešte nedali.
Úmysly svätých omší sú zaplnené až do konca roka. Na nový rok sa začne zapisovať od začiatku decembra. Dať na svätú omšu bez dátumu môžete vždy.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
so: spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky