Oznamy na 31. nedeľu v období cez rok 4.11.2018

Slávime tridsiatu prvú nedeľu v období cez rok. Je aj prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15.00 bude tu v kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a krátka poklona.V stredu po svätej omši nebude poklona.
Ďakujem tým, čo upratovali kostol, na budúcu sobotu má službu upratovania Soblahovská ulica.
Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 18. novembra po svätej omši o 9.30. Posúva sa teda o týždeň. Prosím, aby priniesli aj vyplnenú prihlášku, tí, ktorí ešte nedali.
V piatok slávi náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák narodeniny. Spojme sa v tento deň v modlitbe za neho. Nech ho všemohúci Boh i naďalej požehnáva dobrým zdravím tela i duše.
V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Treba navštíviť cintorín a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho stále platia tieto podmienky: Svätá spoveď v tomto čase, sväté prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Úmysly svätých omší sú zaplnené až do konca roka. Na nový rok sa začne zapisovať od začiatku decembra. Dať na svätú omšu bez dátumu môžete vždy.
Pripomínam krabice na známky a na vrchnáky od PET fliaš, ktoré sú v predsieni kostola. Aj takto sa môžeme pripojiť ku konaniu skutkov charity.

Liturgický kalendár:
pi: sviatok Výročia posviacky lateránskej baziliky
so: spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi