Oznamy na 26. nedeľu v období cez rok 30.9.2018

Slávime dvadsiatu šiestu nedeľu v období cez rok.Dnes sú v našej farnosti hody. Slávnostná hodová svätá omša bude o 10.30. Po svätých omšiach je hodová zbierka.
Po svätej omši sa v kostole začne výročná farská poklona, ktorá sa ukončí požehnaním o 17.00. Prosím vás, aby ste si našli čas na zastavenie sa v kostole pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
Všetkých po hodovej svätej omši pozývam na priateľské stretnutie s malým agapé pred kostolom…
V novom týždni bude prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budem v stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred svätými omšami. V piatok po svätej omši bude prvopiatková pobožnosť a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
V stredu po svätej omši bude poklona, trvať bude hodinu. Vo štvrtok dopoludnia vyspovedám starých a chorých, ku ktorým chodievam.
Sobota bude prvá v mesiaci, pred sv. omšou o 6.45 bude fatimská pobožnosť.
Začína sa mesiac október, v ktorom nám svätá Cirkev odporúča viac a vrúcnejšie sa modliť modlitbu sv. ruženca, hlavne v rodinách.
Ďakujem všetkým, čo akokoľvek pomohli pri prácach na obnove a upratovaní kostola. Službu upratovania na budúcu sobotu majú Nozdrkovce.
Určite ste zaregistrovali stavbu nového pútnického domu na Skalke. Stavba si vyžaduje nemalé finančné náklady, preto s povolením otca biskupa má byť na budúcu nedeľu v našom dekanáte zbierka na tento nový pútnický dom. U nás vo farnosti nebude, pretože dnes je hodová zbierka, z nej niečo pošleme na tento účel.
Na budúci rok by mala byť v našej farnosti sviatosť birmovania. Prijať ju môžu žiaci ôsmeho ročníka ZŠ a starší, ktorí ešte neboli na birmovke. Záujemcov prosím, aby si v sakristii alebo na fare vyzdvihli prihlášku. Vyplnenú ju potom prinesú na stretnutie birmovancov.
V piatok 5. októbra o 19.00 sa v piaristickom kostole uskutoční „Malý koncert veľkých nádejí“, v ktorom sa predstaví spevácky zbor „Piarissimo“ a jeho hosť – detský spevácky zbor „Vážky“ zo ZŠ Dlhé Hony. Vstup je voľný.

Liturgický kalendár:
po: spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
ut: spomienka Sv. anjelov strážcov
št: spomienka sv. Františka Assiského
pi: spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny