Ostrihom – Vyšehrad – Budapešť farská púť Trenčianske Biskupice

Program zájazdu:1.deň -11.5.2018
Odchod ráno o 6.30 od kostola v Biskupiciach do Ostrihomu, do jedného z najvýznamnejších miest starého Uhorska. V roku 1000 tu bolo založené arcibiskupstvo, ktorého územie pokrývalo takmer celé Slovensko. Navštívime baziliku – Katedrálu Panny Márie a svätého Vojtecha tvoriacu dominantu mesta, ktorá sa na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya začala stavať v roku 1822. Slávnostne bola vysvätená 31. augusta 1856 a úplne dokončená v roku 1869. Bola postavená podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme na mieste bývalého katedrálneho kostola, ktorý bol spustošený roku 1543.
Popoludní návšteva Vyšehradu – malé starobylé mesto na severe Maďarska v ohybe Dunaja, bohaté však na históriu, na ktorú nadväzuje aj dnešná „Vyšehradská štvorka“.
Večer  cesta do Budapešti, ubytovanie a večera.
2.deň – 12.5.2018
Návšteva Budapešti – hlavného mesta Maďarska. najväčšie mesto, hospodárske, dopravné a kultúrne centrum krajiny Rozprestiera sa po oboch brehoch rieky Dunaj. Pozrieme si Citadelu, miesto s vyhliadkou na celú Budapešť, Veľkú tržnicu a baziliku svätého Štefana. Podvečer odchod na Slovensko. Návrat približne o 20.00.

Máme ubytovanie s bohatou večerou, ostatné jedlo si treba vziať, alebo rátať s nákupom. Treba si vziať: peniaze, jedlo, vodu, modlitebnú knižku a ruženec, nezabudnúť trpezlivosť a dobrú náladu